COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 4 – 6 septembrie 2019, Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR), alături de Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei Române și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, împreună cu partenerii lor, Biblioteca Academiei de Studii Economice, Universitatea Politehnică din Bucureşti şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, organizează în Bucureşti cea de-a XXX-a ediţie a Conferinţei Naţionale ABR, cu titlul „30 DE ANI DE EVOLUȚIE ÎN BIBLIOTECILE ROMÂNEȘTI”.

Ediţia din 2019 este una aniversară şi va asigura participanţilor oportunitatea de a-şi susţine opiniile în dezbaterile care vor avea loc în cele două plenuri, cele 11 secţiuni profesionale și 4 diviziuni (biblioteci naționale, biblioteci universitare și specializate, biblioteci publice, biblioteci școlare), precum şi în Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei. Înscrierea la conferință este posibilă printr-o aplicaţie online, prin care fiecare participant poate gestiona numărul de secțiuni profesionale la care dorește să participe, tipul de taxă pe care vrea să o plătească ș.a.

“În „ANUL CĂRŢII” şi în contextul transformărilor digitale actuale, această manifestare ştiinţifică îşi propune să ofere participanţilor un cadru de întâlnire a teoreticienilor şi practicienilor din domeniu, atât din ţară, cât şi din străinătate, pentru a dezbate probleme comune și a identifica soluţii, evidenţiind, în egală măsură, realizările profesiei. Totodată, această ediție reprezintă un prilej de întâlnire a reprezentanților unor importante instituţii de educaţie şi cultură (biblioteci, muzee, universităţi etc.), precum şi a altor organizaţii cu impact la nivel local sau naţional”, Dr. Adriana Szekely, presedinte ABR.

Ceremonia de deschidere a conferinței va avea loc în data de 4 septembrie 2019, începând cu ora 9.30, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” (Calea Victoriei, nr. 88, sector 1, București), în prezenţa unor oficialităţi, precum şi a unor invitaţi de marcă, români şi străini – specialişti în domeniul ştiinţelor informării şi documentării.

Biblioteca Națională a României va găzdui mai multe secțiuni profesionale (Achiziția și dezvoltarea colecțiilor; Educaţie şi formare profesională; Catalogare, clasificare, indexare; Informatizare și digitizare), comunicări în plen, dedicate unor subiecte de actualitate (dezvoltarea publicării ştiintifice în open access; bibliotecarii, manageri ai datelor; idei pentru biblioteca de mâine), prezentări de carte și o piesă de teatru realizată de o echipă de voluntari.

Biblioteca Academiei Române vine în completarea acestui program aniversar cu două sesiuni de comunicări științifice desfășurate în cadrul secțiunilor, care vor avea loc în sediul instituției din Calea Victoriei nr. 125. Pe toată perioada conferinței, Biblioteca Academiei Române va găzdui un târg de edituri, atelierul tipografic “Moara de hârtie”, momentul literar “punct-poem”, iar în ultima zi de conferință tot aici vor fi înmânate distincțiile bibliotecarilor care s-au remarcat prin activitățile lor în ultimul an, moment ce va preceda festivitatea de încheiere și Alegerile Generale ale asociației.

Cercul Militar Naţional va găzdui recepţia care va celebra, într-o notă elegantă şi distinsă, cei treizeci de ani de existenţă şi funcţionare continuă a Asociaţiei Bibliotecarilor din România. În a treia zi a Conferinţei, participanții se vor bucura de câteva vizite documentare – la Palatul Parlamentului, Palatul Suțu, Muzeul Băncii Naționale, bibliotecile partenere, alături de un traseu cultural pietonal („Cu bastonul prin Bucureşti”). Pe tot parcursul evenimentului, vor fi organizate expoziții de carte, fotografie, pictură și momente artistice care vor prilejui întâlnirea cu scriitori și artiști ai scenei românești.

Cu o experienţă de 30 de ani, Asociaţia Bibliotecarilor din România a reuşit să reunească specialişti din toate tipurile de biblioteci, iniţiind şi derulând, în toată această perioadă, programe de formare şi perfecţionare profesională, conferinţe, simpozioane, dezbateri, workshopuri, proiecte şi schimb de bune practici, în slujba profesiei de bibliotecar şi a promovării imaginii structurilor infodocumentare. Sub egida ABR, au fost editate publicaţii notabile pentru domeniul ştiinţelor informării şi documentării („Revista Română de Biblioteconomie și Ştiinţa Informării”, „Tratat de biblioteconomie”, „Dicţionar de biblioteconomie şi ştiinţa informării”, „Ghid de cultura informaţiei”, „Romanian Libraries”).

Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România este principalul eveniment dedicat specialiştilor din toate structurile infodocumentare, prima ediţie desfăşurându-se în 1990, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti. În prezent, Asociația Bibliotecarilor din România reunește peste 900 de bibliotecari și specialiști în domeniu din sistemul național de biblioteci. Asociația Bibliotecarilor din România este recunoscută pe plan internațional, fiind membră a Federației Internaționale a Asociațiilor de Bibliotecari (IFLA) încă de la începutul anilor ’90.

Firme şi edituri importante din ţară şi din străinătate vor susţine desfăşurarea conferinţei, în cadrul căreia îşi vor prezenta produsele şi serviciile specifice, care pot fi implementate în bibliotecile româneşti: SOFTLINK, Enformation, IME Romania, ROMDIDAC, EBSCO Information Service, Elsevier Clinical Solution, Manpres, Oxford University Press, Bibliotheca Transforming Libraries, Editura Niculescu, Lamserv Trading, Prior Media Group s.a.
Partener media: Revista „Comunicații Mobile”, la care se adaugă sponsori din afara sistemului bibliotecar: Macromex, Illy, Kafune, Asociația Medicală Română pentru Plasmafereză, Carpatia Grup.

Programul detaliat și alte informații se regăsesc accesând site-ul Conferinței: http://2019.abr.org.ro/

Pentru detalii suplimentare:

Cristina PÂRVU

Relații Publice

Asociația Bibliotecarilor din România

Mobil: 004 0756.512.953

E-mail: cristina.parvu@ulbsibiu.ro