Colocviu Internațional Franco-Român în Științele Informării și Comunicării

Departamentul de Comunicare din cadrul Facultății de Litere, departament compus din colectivul catedrei de Științe ale Informării și Documentării și colectivul catedrei de Comunicare și Relațiilor Publice a organizat, în perioada 14-16 martie 2013, cel de-al 19-lea Colocviu Internațional Franco-Român în Științele Informării și Comunicării. Au participat cu lucrări 104 autori, dintre care 43 de francezi, 46 de români și 15 persoane de alte naționalități. Aceștia au prezentat 74 de lucrări dintre care 10 în plen iar restul în cadrul celor trei Axe: Etică aplicată și responsabilitatea socială, de mediu, implicarea părților interesate și moralitatea organizaților, Comunicarea în organizațiile culturale, educaționale, de sănătate, umanitare și de mediu și Aspecte etice ale noilor dispozitive de informare și documentare în organizații; metamorfozele practicilor de mediatizare și publicitate. În domeniul biblioteconomiei și științelor informării au prezentat lucrări Adriana-Elena BORUNĂ – Arhivarea paginilor web – inițiative relevante de păstrare a patrimoniului digital european, Adina CIOCOIU – Colaborarea instituțională: oportunitate de revalorizare a colecțiilor istorice prin biblioteca digitală Manuscriptorium, Ionel ENACHE – Marketingul 3.0 – Marketing cultural și social global, Agnes ERICH – Rolul bibliotecii universitare în eficientizarea utilizării resurselor electronice, Gabriela JURUBIȚĂ  – Influența factorului de impact în comunicarea academică, Tatiana OPRESCU – Un nou model de comunicare ştiinţifică – accesul deschis, Cristina POPESCU – Pertinence des ressources Web dans la société de la connaissance, Nicoleta RAHME – Arhivarea paginilor web – inițiative relevante de păstrare a patrimoniului digital european (co-autor) și Controversele cărții electronice: o relație complicată cu bibliotecile, Mircea REGNEALĂ  – Propriété intellectuelle et droit d’auteur à l’époque contemporaine, Corina Maria STĂNILĂ  – Culture numérique des bibliothèques et CDI roumains : entre l’international et le local și Elena TÎRZIMAN – Une perspective sur la profession de bibliothécaire en Roumanie.

Remarcăm actualitatea temelor abordate (marketingul 3.0, web-ul și diverse aspecte ale acestuia, digitizare, resurse electronice, proprietatea intelectuală, evaluarea publicațiilor seriale științifice), interesul pentru dezvoltarea profesiei (Une perspective sur la profession de bibliothécaire en Roumanie) și diversitatea subiectelor dezbătute. De altfel, aceste subiecte acoperă aproape toate tipurile de biblioteci (școlare, universitare, naționale și publice). Ce îi unește pe acești specialiști în științele informării este, pe lângă pasiunea dovedită pentru domeniu, faptul că (aproape) toți au la bază cursuri ale Secției de Științe ale Informării și Documentării din cadrul Facultății de Litere din București.

Lucrările au fost susținute în limbile franceză și română, unul dintre scopurile acestei conferinței fiind acela de a promova limba franceză ca limbă a comunicării științifice.

Pentru mai multe detalii privind această conferință puteți accesa pagina Colocviului – http://comunicare-relatiipublice.ro/colloque/ unde veți găsi și abstractele lucrărilor prezentate