Cataloage Online

BIBLIOTECI ROMÂNEȘTI – cataloage online

Cataloage colective

Primul portal în știință și tehnologie care permite căutarea simultană în baze de date bibliografice, relizate în sisteme de bibliotecă diferite, în biblioteci digitale precum și în alte resurse electronice online – reviste, baze de date. științifice

Un portal, care având la bază sistemul de bibliotecă TinRead, reunește aproape toate bibliotecile județene, câteva biblioteci municipale și universitare.

Colaboratori
Cooperări internaționale