CARTEA – REFERENŢIAL AL FORMĂRII

Zilele acestea la Casa Corpului Didactic Vaslui, bibliotecarii școlari și responsabilii Centrelor de Documentare şi Informare din judetul Vaslui au participat la activitatea metodico-ştiinţifică şi de perfecţionare “Cartea – referențial al formării”. Activitatea a vizat  aspecte de metodologie şi practică în bibliotecile din invatamantul preuniversitar adaptate la prezentul context educaţional.

 

Activitatea a urmărit formarea profesională continuă a bibliotecarilor, modernizarea serviciilor de bibliotecă si promovarea de strategii noi în susţinerea imaginii şi rolului Bibliotecii.

Invitat special a fost prof. univ. dr. Constantin Cucoş, director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, care a conferențiat pe tema “Cartea – referential al formarii”.

Tema conferinței a stârnit vii dezbateri legate de utilizarea cărții tradiționale versus cartea virtuală, concluzionând faptul că ele trebuie să coexiste, una nu o exclude pe cealaltă.

De un interes aparte s-a bucurat dezbaterea legată de manualele virtuale (puncte tari și puncte slabe).

Părerea unanimă a fost că la învățământul primar trebuie asigurate manualele pe suport letric.

În partea a doua a zilei, doamnele au fost felicitate cu prilejul zilei de 8 Martie de către invitați (prof. univ. dr. Constantin Cucoş, prof. Vasile Mariciuc, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui) și organizatorii cursului (prof. Cristinel Popa – director al Casei Corpului Didactic Vaslui si Liviu Munteanu – bibliotecar al C.C.D. Vaslui).

În încheiere s-a prezentat un moment muzical-literar, elogiind femeia!

Liviu Munteanu

Bibliotecar al C.C.D. Vaslui