Bilanț al activităților din 23 aprilie

Conform datelor care ne-au sosit la Secretariatul ABR, la activitățile ce s-au desfășurat în data de 23 aprilie pentru a marca Ziua Bibliotecarului și Noaptea Bibliotecilor Românești au luat parte aproape 200 de biblioteci   școlare, naționale, publice, universitare și specializate din toată țara. Programele acestora au conținut atât evenimente profesionale cât și evenimente culturale. Manifestările culturale organizate au cuprins o paletă largă de activități precum: recitaluri de muzică clasică, vizionarea de filme artistice, piese de teatru puse în scenă de tineri elevi, expoziții, mese rotunde și dezbateri. Au fost gândite evenimente destinate tuturor categoriilor de utilizatori iar numeroase biblioteci și-au mărit program de lucru cu publicul special pentru a crește accesibilitatea și a atrage utilizatorii. Eforturile bibliotecarilor s-au văzut răsplătite în bucuria și dorința de cunoaștere a celor care au avut ocazia de a participa la activitățile organizate cu această ocazie.

Consiliul de Conducere al Asociației Bibliotecarilor din România  mulțumește tuturor bibliotecilor și bibliotecarilor care au participat la această sărbătoare a bibliotecilor și bibliotecarilor din  spațiul românesc.