BIBLIOTECA ŞCOLARĂ – SPAŢIU IDEAL DE INFORMARE ŞI COMUNICARE

BIBLIOTECA ŞCOLARĂ – SPAŢIU IDEAL DE INFORMARE ŞI COMUNICARE

Motto: Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mişcă în armonie cu minţile elevilor săi, trăind împreună dificultăţile şi victoriile intelectuale deopotrivă” (J. Dewey).

 

În perioada 21-22 noiembrie 2014, s-a desfăşurat la Buziaş, ediţia a V-a a Conferinţei Naţionale a bibliotecarilor şcolari şi a cadrelor didactice, organizată de Filiala ABR Timiş, în colaborare cu autorităţile locale, Universitatea de Vest Timişoara – Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Casa Corpului Didactic Timiş şi Liceul Teoretic Buziaş, prin Centrul de Documentare şi Informare. Noutatea acestei ediţii a reprezentat-o introducerea în programul conferinţei a unor workshop-uri în care s-au expus şi s-au aplicat practic probleme din aria de interes de studiu şi cercetare a participanţilor la dezbateri: cadre didactice, bibliotecari şcolari, universitari, studenţi, masteranzi etc.

 

Comitetul  ştiintific a fost alcătuit din:

PREŞEDINTE – Gheorghe CLITAN, prof. univ. dr., decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timişoara.

MEMBRI:

Ágnes BARÁTNÉ HAJDU, dr. habil., Eötvös Loránd University. Faculty of Humanities. Institute of Library and Information Science, Szeged, Ungaria;

Elena TÎRZIMAN, conf. univ. dr. Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Litere;

Angela REPANOVICI, prof. univ. dr. Universitatea „Transilvania” din Braşov;

Cristina POPESCU, conf. univ. dr. Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Litere;

Alexandru PETRESCU, conf. univ. dr., Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării;

Ramona HURDUZEU, lect. univ. dr., Universitatea de Vest din Timişoara. Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic;

Maria MICLE, lect. univ. dr., Universitatea de Vest din Timişoara;

Gheorge BLOANCĂ, prof., inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş;

Adriana BORUNĂ, dr., Biblioteca Naţională a României, Bucureşti, redactor-şef al revistei „Informare şi documentare”;

Oana IVAN, dr., Universitatea de Vest din Timişoara. Departamentul de Relaţii Internaţionale.

Comitetul de organizare a fost alcatuit din:

PREŞEDINTE – Aura Codruţa DANIELESCU, prof. Inspector Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş.

MEMBRI:

Maria MICLE, lect. univ. dr., Universitatea de Vest din Timişoara;

Cristian VLAD, prof., directorul Casei Corpului Didactic Timiş;

Lidia LOZER, prof. directorul Liceului Teoretic Buziaş;

Emilia RĂDULESCU, prof., directorul adjunct al Liceului Teoretic Buziaş;

Valentina LUPU, prof., Asociaţia Bibliotecarilor din România;

Agneta LOVASZ, Universitatea „Politehnica Timişoara”. Biblioteca Centrală, ABR – Filiala Timiş;

Dana MIHĂILĂ, bibl., Casa Corpului Didactic Timiş;

Valentina URECHIATU, prof. metodist, Casa Corpului Didactic Timiş;

Simona BURSAŞIU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara;

Veronica BRATU, bibl., CDI Liceul Teoretic Buziaş;

Alexandra COMAN, prof., Liceul Teoretic Buziaş;

Daniela DUDAREC, prof. înv. primar, Liceul Teoretic Buziaş;

Ioana FANU, prof. înv. primar, Liceul Teoretic Buziaş.

Coordonatori conferinţă au fost: Maria MICLE, Universitatea de Vest din Timişoara, Veronica BRATU, Liceul Teoretic Buziaş.

Lucrările conferinţei au fost deschise la hotel „Silvana” la sala de conferinţe, de către doamna prof. Maria Micle, prin prezentarea prezidiului, alcătuit din:

– Prof. Alger Viorel ILAŞ, primarul oraşului Buziaş;

– Dr. Gheorghe CLITAN, decan al Facultăţii de Ştiinte Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării   Universitatea de Vest din Timişoara;

– Prof. Aura Codruţa DANIELESCU, Inspector Şcolar General, ISJ Timiş;

– Prof. Cristian VLAD, director CCD Timiş;

– Prof. Valentina LUPU, vicepreşedinte ABR;

– Prof. Lidia LOZER, director Liceul Teoretic Buziaş.

Au urmat alocuţiunile susţinute de către aceştia, care au apreciat consecvenţa şi interesul pentru profesie al organizatorilor.

Lucrările în plen  au fost moderate de prof. Cristian VLAD, director CCD Timiș.

În plen au  fost prezentate lucrările:

Gheorghe CLITAN, UVT. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării: Educația prin gândire critică;

Ramona HURDUZEU, UVT. Departamentul pentru Pregătirea personalului Didactic: Provocările comunicării școală-copil-familie și cultivarea sentimentului de „noi”;

Tudor DEACONU, CCD Caraş-Severin: Rolul CDI-urilor în comunitate privind educaţia pentru informaţie şi mediile defavorizate;

Petru-Laurentiu RÂMPU, Liceul Teoretic Buziaş: Utilizarea mijloacelor grafice în analize demografice locale de către elevi. Studiu de caz: Populaţia şcolară a Liceului Teoretic Buziaş;

Camelia MINGASSON, Narcisa VĂRAN, Fundaţia „Kratima”: „Dai o carte, primeşti o carte” – Campanie de promovare a interesului pentru lectură şi a respectului pentru carte.

Aceste lucrări au scos în evidenţă identitatea profesională, combaterea stereotipului „bibliotecar şcolar” şi punerea în valoare  a „bibliotecar contemporan”.

Activitatea a continuat cu workshop-urile şi lucrările pe secţiuni care s-au desfăşurat în paralel.

Workshop 1: Filosofie pentru copii

Moderator: Florin LOBONT, UVT- Facultatea de Ştiinte Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării.

Invitaţi speciali: elevi de liceu.

 

Workshop 2: Promovarea lecturii prin forme alternative de comunicare.

Moderator: Iasmina Petrovici, UVT. PFC şi Ana Maria BONDOC, UVT. Facultatea de Sociologie şi Psihologie:

Adriana WEIMER, Biblioteca Municipală Lugoj: Colaborare inter-instituțională între biblioteca publică și biblioteca școlară;

Adriana-Nicoleta AMBROZIE, Grădinița P.P. Giarmata: “Ardoare pentru lectură”;

Emilia RĂDULESCU, Liceul Teoretic Buziaș: Bibliotecile școlare și rolul acestora în stimularea lecturii;

Ioana Ancuţa FRANŢ, UVT. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic: Lectura de la necesitate la ignoranţă;

Ligia Elena CONSTANTIN; Mihaela IORGA, Casa Corpului Didactic Caraș-Severin: Promovarea lecturii în rândul copiilor și adulților;

Oana Roxana IVAN, UVT. Departamentul de Relații Internaționale: Bucuria Lecturii;

Alexandra –Ioana COMAN, Liceul Teoretic Buziaș: Să nu uităm de ceilalţi! Comunicarea – un transfer interactiv;

Daniela ARGATU, CCD Suceava şi Valentina LUPU, Asociația Bibliotecarilor din România: Repere legislative actuale ale funcției de bibliotecar CCD;

Viorica Genţiana ONIŞORU, CCD Alba: Marşul cărţilor şi cititorilor un bun exemplu de cooperare interbibliotecară;

Ecaterina GIUCA, Liceul Teoretic Buziaș şi Lia GURGU, Şcoala cu clasele I-IV Ilova, jud. Caraş-Severin:  Imaginea bibliotecii în comunitate;

Elena MOROŞAN LARIONESCU, Școala “Acad. H. Mihaescu” Udești, jud. Suceava: Biblioteca – poartă spre comunicare;

Livia Roxana SPÎNU, UVT. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării: Prevenirea deteriorării documentelor. Informarea utilizatorilor;

Margareta VLADU, Liceul Tehnologic Turceni, jud. Gorj: Perspectivele bibliotecii şi ale profesiei de bibliotecar.

Prezentare lucrări 2.

Moderator: Gheorghe BLOANCĂ, ISJ Timiş:

Adriana TOACȘE, Liceul Tehnologic „Malaxa”, Zărnești, jud. Brașov: Strategia de produs aplicată de restaurantul „Vânătorul” din Poiana Braşov;

Alex PETRESCU, conf. univ. dr., UVT. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării: Conceptul gadamerian de „experienţă hermeneutică“ şi posibilitatea experienţei dialogice în spaţiul educaţional;

Brândușa POPESCU, Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Bacău: Multicultura și intercultura – soluție pentru integrarea socială a grupurilor minoritare;

Elena VĂTĂMANESCU, Colegiul ”Grigore Antipa” Bacău: Integrarea bibliotecii în viața comunității;

Horiana PETRESCU, Casa Corpului Didactic Ilfov: Modalități didactice de ,,însuflețire” a spațiului bibliotecii școlare;

Livia MOCANU, Colegiul Tehnic „Ion Mincu” din Timișoara: Educaţia matematică, între aptitudini și competențe;

Magdalena DOGARU, Școala Gimnazială „G.E. Palade” Buzău: Biblioteca, acces deschis la educație și cultură;

Raluca Elena TOACȘE, Şcoala Gimnazială „George Crăciun”, Zărneşti, jud. Brașov: Comunicare şi educaţie interculturală prin  sport;

Alina MELNIC, CCD Timiş: Utilizarea bibliotecilor virtuale – predare şi învăţare;

Cerasela LASCU, Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara: Biblioteca în drum spre Meca.

 

Workshop 3: Metode de promovare a diversității culturale în școală.

Moderator: Nicolae HURDUZEU, UVT. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Andreea BRATOSIN, Universitatea de Vest. Școala Doctorală de Filosofie: Învățământul românesc din perspectiva educației interculturale;

Codruța SIMIONESCU, UVT. Școala doctorală de Filosofie: Medierea interculturală în mediul școlar;

Ioana FANU, Liceul Teoretic Buziaș: Comunicare și educație interculturală;

Nicoleta BUHNĂ DARICIUC şi Tiberiu BUHNĂ DARICIUC, Liceul Teoretic Buziaş; Școala Gimnazială Nițchidorf: Educație culturală prin intermediul orelor de limba și literatura română.

 

Workshop 4: Rolul bibliotecii și documentării în școala doctorală.

Moderator: Florin LOBONȚ, UVT. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.

– Agneta LOVASZ , Universitatea „Politehnica Timișoara”: Sediul nou – invitaţie deschisă;

– Cristina POPESCU, Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Litere: Formarea deprinderilor specifice activităţii intelectuale între deziderat şi necesitate;

– Raluca-Ștefania BALICA, UVT. Școala doctorală de Filosofie: Importanța imaginii publice a unei biblioteci;

– Simona BURSAȘIU, Camelia PELE,  Florica IANOVICI – Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara: Depozitul legal – rezervă strategică de documente și utilitate curentă;

– Maria MICLE, UVT. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării: Comunicare scrisă: despre redactarea corespondenței tradiționale și electronice.

 

Prezentare lucrări 3

Moderator:  Lidia LOZER, Liceul Teoretic Buziaș.

Anca-Alina DIȚĂ, UVT. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării: Documentele electronice – perspective asupra dezvoltării colecțiilor;

Claudia RÂMPU, Liceul Teoretic Buziaș: Importanța jocului de rol în predarea biologiei;

Daniela DUDAREC – Liceul Teoretic Buziaș: Predarea ca o poveste;

Lidia LOZER, Liceul Teoretic Buziaș, Cristina Katerina  LOZER, Liceul Spotiv „Banatul” Timişoara: Tehnici și metode interactive de instruire a copiilor și adolescenților;

Marcela ILIEȘ, Oana TRIPE – Liceul Teoretic Buziaș: Învățarea dintre formal și informal;

Dana LUCA, CCD Timiş: Biblioteca-spaţiu pentru dezvoltare personală.

 

Prezentare lucrări 4

Moderator: Adriana STOIAN, Școala Gimnazială „Vicențiu Babeș” Timișoara: Provocări asumate de promovare a lecturii în rândul elevilor;

Alina DEAK, Tiberiu DEAK – Școala Gimnazială Dumbrava: Cartea ca forma de definire a individualităţii copilului;

Elena-Corina CIOBANU, Liceul Teoretic Buziaș: Metoda ”Pălăriilor gânditoare”, cu aplicație pe nuvela ”Două Loturi” de I.L. Caragiale;

Lidia Giana IVĂNESCU; Emanuela LĂZĂU, Grădiniţa PP Nr. 22, Timişoara: Modalităţi de promovare a lecturii în rândul copiilor de grădiniţă;

Mihaela GHEORGHE, Liceul Tehnologic „Malaxa”, Zărnești, jud. Brașov: Lectura încotro?

Mihaela-Maria KOCSIS, Colegiul Silvic „Casa Verde” din Timişoara: Accesul liber la informație. Oportunitate în devenirea umană;

Monica BRAN, Liceul Tehnologic „Malaxa”, Zărnești, jud. Brașov: Rolul calculatorului în viața elevului;

Luminiţa-Ludmila Zuran, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni: Centrul de Documentare şi Informare „Ion Murgeanu” între provocările actuale şi valorificarea valenţelor educative.

Veronica BRATU, Liceul Teoretic Buziaş: Retrospectivă biblioteconomică oglindită în „Biblioteca şcolară –  spaţiu ideal de informare şi comunicare”,  2010-2014.

Lucrările, prezentările şi dezbaterile au evidenţiat rolul şi importanţa dascălului în educarea cetăţeanului de mâine, pregătit pentru viaţă.

Dascălul pregăteşte elevii pentru viaţă şi o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi dobândească locul într-un sistem flexibil şi dinamic.

Le modelează personalitatea în vederea dezvoltării capacităţii de comunicare, a gândirii critice şi creative, a abilităţilor de relaţionare şi munca în echipă, a unor atitudini pozitive şi responsabile, astfel că „a şti” nu mai este un scop în sine, ci un factor intermediar care asigură premisele pentru „a şti să faci”, „a şti să fii” şi „a şti să devii”.

După prezentarea lucrărilor s-au tras concluzii care au evidenţiat activitatea şi pasiunea slujitorilor cărţii şi implicarea la cote înalte a doamnei Veronica Bratu, a doamnei Maria Micle şi a colectivelor de bibliotecari şi cadre didactice, adresându-le  binemeritate felicitări.

Participanţilor li s-au acordat diplome şi colete cu cărţi pentru biblioteci şcolare.

Prof. Valentina Lupu

Vicepreşedinte ABR