Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare

Misiunea centrului de documentare şi informare este de a dezvolta o cultură informaţională, de a participa la asigurarea egalităţii de şanse privind accesul la informaţie şi documentaţie a elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite. Prin activităţi formale, nonformale şi informale centrul de documentare poate dezvolta competenţele elevilor în domeniul infodocumentar, cu scopul de a promova inovaţia didactică şi de a participa la dezvoltarea competenţelor cheie ale elevilor. Sub această deviză inimoasa noastră colegă Veronica Bratu, profesor documentarist la Liceul teoretic Buziaş, împreună cu Universitatea de Vest Timişoara prin dr. Maria Micle, lector universitar, au organizat a treia ediţie a conferinţei „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare” care a avut loc la Buziaş în perioada 9-10 noiembrie 2012 în colaborare cu Casa Corpului Didactic Timiş şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş.

Într-un peisaj autumnal unic la noi în ţară, aureolat şi de rezonanţa istorică a frumosului parc din centrul oraşului Buziaş, în sala de conferinţe a hotelului Parc s-au desfăşurat lucrările conferinţei la care au participat bibliotecari, cadre didactice şcolare şi universitare, oficialităţi locale municipale şi judeţene. În deschiderea conferinţei au rostit alocuţiuni: prof. Alger Viorel – Ilaş primarul oraşului Buziaş, prof. dr. Cornel Petroman – inspector scolar general ISJ Timiş, conf univ. Dr Gheorghe Clitan – decan al FSPFSC Universitatea de Vest, prof Gheorghe Bloancă – inspector de specialitate ISJ Timiş, prof Cristian Vlad – director CCD Timiş, prof Lidia Lozer – directorul Liceului Teoretic Buziaş, prof Valentina Lupu – preşedinta Diviziunii Biblioteci Şcolare ABR şi dr. Agneta Lovasz – preşedinta ABR filiala Timiş.

Conferinţa s-a desfăşurat în trei sesiuni plenare moderate de specialişti în domeniu, context în care au fost susţinute peste 40 de lucrări, urmate de dezbateri pe marginea conţinutului lor, ocazie cu care s-au desprins o serie de concluzii utile activităţii noastre profesionale. Din multitudinea lucrărilor prezentate în mod deosebit au reţinut atenţia cele susţinute de: Cosmin Sabo, Maria Micle, Cristian Gabriel Vlad, Ileana Ianovici, Voichiţa Bercea, Patricia Roncan, Claudea Râmpu, Ana Potrea, Agneta Lovasz, Lucia Daniela Dudarec, Elena Olivia Ojică, Elena Irina Codreanu, Ionel Petrea, Erica Costică, Ofelia Cincu, Roxana Iuga, Cristina Ciulă, Daniela Mihăilă, Mihaela Maria Kocsis, Ioan Stoian, Ioana Valentina Fanu, Oana Roxana Iovan, Carmen Maria Groza, Claudia Kertesz, Cătălin Roba.

Tematica conferinţei a pus în discuţie probleme curente ale învăţământului preuniversitar românesc, aducând în atenţie rolul şi funcţia bibliotecarului şcolar în creşterea calităţii procesului instructiv educativ. Rolul bibliotecii şcolare sau CDI-uri este de a funcţiona ca parteneri ai şcolii în procesul de educare şi formare a generaţiilor viitoare.

Maria Micle şi Veronica Bratu au prezentat volumul conferinţei „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare” ediţia II-a Timişoara, 2011, iar Valentina Lupu a prezentat cartea în 2 volume „Biblioteconomie în întrebări şi răspunsuri” a doamnei Nicoleta Marinescu unul din specialiştii de marcă în domeniu, editată la Iaşi în 2012.

Închiderea conferinţei a fost marcată de două momente importante. Primul a fost concluziile conferinţei prezentate de prof. metodist Adriana Botea și prof. Dana Mihăilă, urmat de  înmânarea diplomelor de participare.

Ca în orice întrunire de acest nivel, conferinţa a oferit prilejul unor interesante schimburi de opinii şi experienţe legate de activitatea noastră profesională, aşa încât fiecare participant avea să se simtă mai împlinit în nobila sa preocupare.

În încheiere trebuie remarcat şi subliniat faptul că organizarea şi desfăşurarea conferinţei a fost o frumoasă reuşită, pentru care organizatorii merită felicitările şi mulţumirile participanţilor care au avut prilejul să se bucure din plin de ospitalitatea gazdelor şi frumuseţea locului.

 

Prof. Valentina Lupu