Recomandări pentru autori

Copyright

 

Articolele propuse spre publicare trebuie să fie contribuţii originale. Responsabilitatea pentru respectarea copyright-ului aparţine integral autorilor articolelor. Toate drepturile privind reproducerea materialelor care vor fi publicate în Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării sunt cedate de către autori editorului – Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR).

Articolele trebuie trimise la: Robert Coravu, redactor-şef – e-mail infoabr@gmail.com

Politica editorială

Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, continuatoarea publicaţiei Buletin ABIR (1997-2004), este o publicaţie ştiinţifică tematică, cu periodicitate trimestrială, dedicată tuturor tipurilor de biblioteci din România, precum şi învăţământului de specialitate. Revista conţine articole elaborate de specialişti ai domeniului din ţară şi din străinătate, abordând toate aspectele biblioteconomiei şi ale ştiinţei informării.

Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării publică numai contribuţiile selectate de Colegiul de redacţie. Fiecare colaborator va primi câte un exemplar din numărul de revistă în care i-a fost publicat articolul. Responsabilitatea pentru exactitatea datelor şi informaţiilor din articolele publicate revine autorilor acestora.


Cerinţe privind articolele propuse spre publicare

Articolele vor fi transmise prin e-mail, ca fişier ataşat, sub formă de document Word, cu următoarele caracteristici:

titlul lucrării, în limbile română şi engleză  (caracter Times New Roman, dimensiunea 16, cu aldine, spaţiere la un rând, aliniere la centru);

date privind autorul/autorii: numele, prenumele, gradul didactic şi titlul ştiinţific (dacă este cazul), funcţia, departamentul şi instituţia în care lucrează, adresa de e-mail (caracter Times New Roman, dimensiunea 10, spaţiere la un rând, aliniere stânga-dreapta);

abstractul articolului, în limbile română şi engleză – text de cel mult 100 de cuvinte, însoţit de cel mult 6 cuvinte-cheie (caracter Times New Roman, dimensiunea 9, spaţiere la un rând, aliniere stânga-dreapta);

textul articolului (caracter Times New Roman, dimensiunea 11, „indent” de 0,7 cm pentru prima linie a fiecărui paragraf, spaţiere la un rând, aliniere stânga-dreapta);

titlurile secţiunilor (caracter Times New Roman, dimensiunea 11, cu aldine, spaţiere la un rând, aliniere la stânga);

ilustraţiile (figuri, grafice, tabele, fotografii) – alb-negru; vor fi transmise într-o formă care să se preteze la reproducere fără a necesita redesenarea sau prelucrarea complexă;

notele şi/sau bibliografia – poziţionate la sfârşitul articolului (nu se acceptă note incluse în subsolul paginii); vor fi numerotate, iar trimiterile din text la note şi/sau bibliografie se vor trece între paranteze rotunde, de ex. (1), (2) etc. (caracter  Times New Roman, dimensiunea 10, spaţiere la un rând, aliniere stânga-dreapta).

Cerinţe privind recenziile propuse spre publicare

Recenziile vor fi transmise prin e-mail, ca fişier ataşat, sub formă de document Word, care va cuprinde: titlul recenziei, date bibliografice privind lucrarea recenzată, textul recenziei, numele şi prenumele autorului recenziei.

Recenziile vor fi tehnoredactate cu caracter Times New Roman, dimensiunea 10, „indent” de 0,7 cm pentru prima linie a fiecărui paragraf, spaţiere la un rând, aliniere stânga-dreapta.

Cerinţe privind formatul referinţelor bibliografice

Referinţele bibliografice incluse la sfârşitul articolelor vor avea următorul format:

a) pentru monografii:

cu un singur autor: NUME, Prenume autor. Titlu: informaţie la titlu. Loc de publicare: Editură, an.* Nr. pagini

cu 2 sau 3 autori: NUME, Prenume autor 1; NUME, Prenume autor 2; NUME, Prenume autor 3. Titlu: informaţie la titlu. Loc de publicare: Editură, an. Nr. pagini

cu mai mult de 3 autori: NUME, Prenume autor 1; NUME, Prenume autor 2; NUME, Prenume autor 3 [etc.]. Titlu: informaţie la titlu. Loc de publicare: Editură, an. Nr. pagini

lucrări în volume: se aplică aceleaşi reguli ca mai sus, numai că după titlu se va menţiona numărul volumului/volumelor, ex.: NUME, Prenume autor. Titlu: informaţie la titlu. Vol. 1. Loc de publicare: Editură, an. Nr. pagini

* Se foloseşte punctul înainte de pagini atunci când se indică toate paginile/filele unei monografii; dacă se menţionează numai o secvenţă de paginaţie, se va folosi virgula, urmată de p. sau f. şi de suita de pagini/file (ex.: Iaşi: Polirom, 2006, p.78-85).

b) pentru capitole din monografii: NUME, Prenume autor**. Titlu capitol: informaţie la titlu capitol. În: Titlu monografie/Nume, Prenume autor. Loc: Editură, an, vol. …, p….

** Când este vorba de mai mulţi autori, pentru semnalarea acestora se aplică aceleaşi reguli ca la punctul a).

c) pentru articole din publicaţii seriale: Nume, Prenume Autor. Titlu articol: informaţie la titlu. În: Titlu publicaţie, an/vol. …, nr. …, an calendaristic, p. …

*** Când este vorba de mai mulţi autori, pentru semnalarea acestora se aplică aceleaşi reguli ca la punctul a).

d) pentru resurse electronice: se aplică regulile de la punctele anterioare, menţionându-se URL-ul resursei şi data accesării acesteia, ex.: http://www.bcub.ro (accesat: 14 iunie 2006)