APEL PENTRU COLABORARE

Stimaţi colegi,

În vederea elaborării Ghidului naţional de catalogare, lucrare solicitată de toţi bibliotecarii români, Secţiunea de catalogare a ABR a format un grup de lucru care să redacteze conţinutul acestuia. Regulile de catalogare stipulate de Ghid se vor baza pe noul cod international de catalogare – Resource Description and Access (RDA) şi pe practicile de catalogare din bibliotecile româneşti şi străine.

În România a fost achiziţionat un exemplar tipărit din acest cod şi se află la Biblioteca Naţională. Dacă mai există undeva alt exemplar, tipărit ori în format electronic, vă rugăm să ne informaţi pentru a putea îndrepta pe cei care vor să-l consulte către acea instituţie deţinătoare.

Pentru validarea/invalidarea regulilor de catalogare care vor fi cuprinse în Ghidul nostru, considerăm că este nevoie ca specialiştii catalogatori să-şi spună punctul de vedere, pe baza cunoaşterii RDA şi a practicilor actuale, româneşti şi străine. Argumentaţia pro şi contra va trebui să menţioneze capitolul/subcapitolul etc. din RDA şi  va fi susţinută de multiple şi variate exemple.

Menţionăm că dorim ca Ghidul să aibă validarea tuturor tipurilor de instituţii bibliotecare, muzee, alte instituţii care gestionează colecţii ce presupun o prelucrare profesionistă cu scopul unei regăsiri rapide şi corecte a informaţiilor, indiferent de mărime sau specializare. De asemenea, pot contribui membri ai oricărei asociaţii de profil din România sau catalogatori care nu mai aparţin niciunei instituţii dar care doresc să contribuie la elaborarea Ghidului. Condiţiile sunt aceleaşi pentru oricare participant.

Cu speranţa că vă interesează ceea ce se întâmplă în profesia noastră, vă aşteptăm să trimiteţi următoarele date: numele, adresa de mail, instituţia şi serviciul/departamentul unde lucraţi pentru a putea fi incluşi în lista de discuţii a grupului de lucru, pe adresa de mail: gheorghetanta@ymail.com.

 

Prof. Univ. Dr. Mircea Regneală, Preşedinte ABR

Dr. Constanţa Dumitrăşconiu, coordonator Ghid