Alegeri la Filiala Călărași a ABR

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA

FILIALA CĂLĂRAŞI

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 23 aprilie 2015

 

Fiind o zi importantă pentru bibliotecari, 23 aprilie – Ziua bibliotecarului şi ziua în care se desfăşoară activitatea metodico – ştiinţifică a bibliotecarilor, la Şcoala Gimnazială nr. 2 Modelu, judeţul Călăraşi, am stabilit ca tot astăzi, să aibă loc şi şedinţa Filialei Călăraşi a ABR, de analiză a activităţii acesteia, pe perioada 2011 – 2015 şi alegerea noului Birou de conducere, în conformitate cu Statutul ABR, pentru organizarea de alegeri teritoriale.

 

La şedinţă au participat 33 de membri, iar din partea Consiliului ABR a fost prezentă d-na dr. Valerica Grigore, bibliotecar la Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară Măgurele, reprezentantul care a condus lucrările şedinţei.

Ordinea de zi a fost următoarea :

  1. Raportul preşedintelui filialei, pe perioada 2011- 2015;
  2. Discuţii pe marginea raportului;
  3. Alegerea noului Birou de conducere, format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar;

După deschiderea lucrărilor, d-na dr. Valerica Grigore a dat cuvântul preşedintelui filialei, pentru a prezenta Raportul de activitate.

Din cuprinsul acestuia, d-na ing. Dorina Ursan, care este şi bibliotecarul metodist al Bibliotecii Pedagogice a Casei Corpului Didactic, a expus principalele activităţi desfăşurate în perioada 2011- 2015, dintre care s-au reţinut următoarele:

– stabilitatea numărului de membri ABR;

– încasarea cu regularitate a cotizaţiilor de la toţi membrii filialei;

-preocuparea permanentă a Casei Corpului Didactic pentru pregătirea profesională a bibliotecarilor şcolari;

– finalizarea studiilor postliceale de bibliotecari de către 12 persoane de la bibliotecile şcolare, la Şcoala postliceală care a funcţionat în cadrul Colegiului Economic Călăraşi şi unde a predat şi preşedintele filialei;

– conducerea filialei a fost prezentă la toate Conferinţele Naţionale ABR şi a participat la toate acţiunile organizate de asociaţie.

La punctul doi din ordinea de zi au avut loc discuţii pe marginea raportului preşedintelui Filialei.

Trecându-se la următorul punct, cel al alegerilor noului Birou de conducere, d-na Matilda Pavelescu a propus ca preşedinte al filialei să fie aleasă d-na ing. Dorina Ursan, bibliotecar metodist CCD.

Propunerea a fost supusă votului şi în unanimitate de voturi, d-na Ursan Dorina a fost aleasă în funcţia de preşedinte al filialei, pe o perioadă de patru ani.

În continuare, d-na Bobeică Angela a propus ca vicepreşedinte al filialei să fie aleasă d-na Zmarandache Lina, de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 „Spiru Haret” din Olteniţa.

Propunerea a fost supusă votului şi în unanimitate de voturi, d-na Zmarandache Lina a fost aleasă în funcţia de vicepreşedinte al filialei, pe o perioadă de patru ani.

D-na Vasilescu Elena a propus-o apoi pe d-na Artimon Maria, pentru ocuparea funcţiei de secretar.

Propunerea a fost supusă votului şi în unanimitate de voturi, d-na Artimon Maria a fost aleasă în funcţia de secretar al filialei, pe o perioadă de patru ani.

D-na dr. Valerica Grigore, delegatul Consiliului ABR a închis lucrările şedinţei.

Drept care s-a întocmit prezentul proces-verbal, în trei exemplare, dintre care unul se va înainta Secretariatului General al ABR.

 

Delegat ABR, Președinte Filiala ABR Călărași,

Dr. Valerica Grigore Ing. Doina Ursan