Activitate metodică a bibliotecarilor școlari din județul Ilfov

Răspunzând invitației adresate de Casa Corpului Didactic Ilfov, bibliotecarii școlari, documentariștii și responsabilii centrelor de documentare și informare din județ au dezbătut, în cadrul activității metodice, semestriale, o temă interesantă: tehnicile pedagogice folosite în bibliotecă/centrul de documentare și informare.

Este sau nu bibliotecarul școlar, profesorul fără catalog din școală? Se folosește el de metode efciente pentru a promova lectura și pentru a aduce cartea mai aproape de cei mici?

În ce măsură recomandările despre ce și cum să citească, îi pot ajuta pe cei mici să aibă succes, atât la școală cât și mai apoi, în viață ?

O școală bună este cea în care, întâi de toate, înveți cum să înveți! Și, desigur, cum să citești astfel încât să înțelegi ceea ce citești. FĂRĂ CARTE NU SE POATE FACE CARTE!

Cred că accepțiunea de școală bună cuprinde în ea pe aceea de bibliotecă bună. O bibliotecă bună este un loc de întâlnire cu cărțile bune, dar nu este numai un loc, este și o poartă spre cunoaștere, spre propria libertate și devenire. Un peisaj însuflețit de bunele practici, acele metode folosite ale celui care animă, însuflețește locul: BIBLIOTECARUL.

Cum sunt și ce oferă bibliotecile școlare din județul Ilfov? Dar centrele de documentare și informare?

Bibliotecarul școlar face echipă bună cu cadrele didactice din școală sau este redus la statutul de simplu funcționar ,,ia cartea, dă cartea”?

Răspunsuri afirmative, exemple pozitive s-au dat și, pe bună dreptate, pentru că în multe din școlile județului munca bibliotecarului sfințește locul, completând în mod fericit munca profesorului de la catedră.

În centrul de documentare și informare din Școala Gimnazială nr. 1 Cernica, dl. documentarist, responsabil CDI, Adrian Matei participă cu elevii din școală la un concurs intitulat Ce De Idei în cărți, inițiat, la nivel județean, de CCD Sibiu.

La Liceul Teoretic ,,Traian Lalescu”din Brănești, doamna bibliotecar Doina Gane a făcut parte din echipa de coordonatori ai proiectului educativ ,,Dragobetele sărută fetele”, în parteneriat cu Casa Corpului Didatic Ilfov.

Doamna bibliotecar Antonica Florea, de la Școala Gimnazială nr. 1 Pantelimon, s-a implicat împreună cu profesorii catedrei de Limba română, coordonată de prof. Cristina Sin și de clubul de teatru al școlii ,,Fun feeling”, coord. prof. Marius Bogdan, în realizarea momentului dedicat Zilei de 8 Martie-,,Cine este mama?”, prilej cu care a organizat, pentru publicul alcătuit din părinți și copii, o expoziție de cărți ,,Mama în literatură”.

Vești bune au adus reprezentanții a două licee importante ale județului: Liceul Teoretic ,,Mihail Kogălniceanu” Snagov și Liceul Teoretic ,,Radu Popescu” Popești Leordeni.

Dl. Florian Lungu, bibliotecar la Liceul Teoretic ,,Mihail Kogălniceanu” Snagov ne-a anunțat despre donația semnificativă de carte primită de la un colecționar local, precum și despre apariția unei noi reviste pe firmamentul revistelor școlare, revista ,,Anotimpuri”, care beneficiază de coordonarea ilustră a domnului dr. Marin Iancu, profesor care, din acest an școlar, 2018-2019, s-a alăturat echipei didactice a liceului.

Responsabil al bibliotecii Liceului Teoretic ,,Radu Popescu” Popești Leordeni, doamna prof. Antoaneta Ionescu ne-a vorbit despre cum pot fi captați și atrași în lumea magică a lecturii de plăcere elevii care, aparent, erau refractari la ideea plăcerii de a citi.

La fel ca doamna prof. Antoaneta Ionescu, dna prof. Mihaela Băciucu, bibliotecar la Liceul Tehnologic ,,Pamfil Șeicaru”, care face echipă bună cu doamna prof. Ruxandra Enache, responsabilul CDI, au oferit exemple de bună practică demne de folosit în biblioteca școlară. Dintre metode de eficientizare a actului lecturii, fișa de lectură este una dintre cele mai întâlnite și de succes, utilizată atât la elevii de gimnaziu cât și de cei de liceu.

De curând intrată în breasla bibliotecarilor, doamna Maria Prodan, de la Școala Gimnazială ,,1 Decembrie”, ne-a împărtășit câteva dintre primele sale experiențe de promovare a lecturii în rândul celor mai mici utilizatori ai bibliotecii. Doamna Prodan a creat un grup de facebook-,,șoriceii de bibliotecă”-care cuprinde pe toți cei care iubesc cărțile din biblioteca școlii. Șoriceii de bibliotecă-alias cititorii fideli- au însoțit-o pe doamna bibliotecar la Biblioteca Națională a României, unde au participat la un atelier de carte rară, făcând o incursiune în litografiile care pomenesc de o lume …dispărută: epoca fanariotă.

Nu ne-au putut decât bucura aceste inițiative, ele dovedesc utilitatea existenței unei structuri infodocumentare, fie ea bibliotecă școlară sau centru de documentare și informare, în fiecare unitate de învățământ preuniversitar.

Folosind o imagine plastică, BIBLIOTECA poate fi considerată o adevărată INIMĂ a școlii, a cărei funcționare nu poate decât să asigure starea de sănătate, oxigenul, suflul de vitalitate, absolut necesar STĂRII DE BINE a celor care trăiesc, învață în ea.

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

Horiana Petrescu, bibliotecar CCD Ilfov