ABR a semnat “Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis”

Asociația Bibliotecarilor din România anunță semnarea “Declarației de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoaștere în Științe Exacte și  Stiinte Umane”, document fundamental în ceea ce privește accesul deschis. ABR se alătură, astfel, instituțiilor de prestigiu care au semnat această Declarație: IFLA, Association of College and Research Libraries, Open Society Institute, Institutul Pasteur, CERN, Universitatea Harvard, Institutul Smithsonian etc., fiind, totodată, primul semnatar al Declarației din România.

Semnarea “Declarației de la Berlin”  face parte din programul  ABR de promovare a acestui concept în România care a început prin crearea,  în  anul 2009,  la Conferința ABR de la Constanța a Secțiunii Cultura Informației.

Alte activități legate de acest concept :

  • Editarea în ianuarie 2012 a  Ghidului de cultura informației ,
  • Organizarea în noiembrie 2012 a workshop-ului internațional Abordări inovatoare privind promovarea accesului deschis la informația științifică prin cultura informației,
  • Întâlnirea Diviziunii Biblioteci specializate, cu tema Accesul deschis şi resursele digital, în iunie 2013.

Aveți mai jos scrisoarea de acceptare:

Dear Mr. Mircea Regneala,
On behalf of the President of the Max Planck Society, Prof. Dr. Peter Gruss, I would like to thank you very much for supporting the Berlin Declaration.
It is a great pleasure to add you as President of the Romanian Library Association to the list of signatories. The inscription is effective immediately and the list can be found here:
To organize the cooperation between the organizations we added Mihai Constantinescu, executive secretary of the Romanian Library Association as contact person at the working level. Thank you for your efforts.
If you have any questions in the meantime please do not hesitate to contact me.
Kind regards,
Caroline Gutser
Max Planck Digital Library
Amalienstrasse 33
80799 Muenchen/Munich
Germany