Modalități de abonare

Costul unui abonament pe anul 2011 este de 80 lei (pentru instituţii şi pentru persoanele care nu sunt membri ABR), respectiv de 60 lei (pentru persoanele care au calitatea de membru ABR).

Plata se va face în contul Asociaţiei: RO02 RNCB 0090 0005 0835 0001, deschis la BCR, Sucursala Lipscani (deoarece este un ONG, Asociaţia are cont deschis la bancă şi nu la trezorerie).

CIF-ul Asociaţiei este 10211897.
 
Pentru emiterea facturii, sunt necesare urmatoarele date:
– numele/denumirea solicitantului
– adresa
– CIF (sau CUI)
– număr de cont si unde este deschis acesta (trezorerie/bancă – denumire)
– numărul de abonamente solicitate.

Aceste date pot fi trimise prin e-mail, la adresa infoabr@gmail.com, prin fax – 021-312.33.81 – sau prin poştă, la adresa Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR) – Biblioteca Națională a României, Cabinetul bibliologic, str. Ion Ghica nr. 4, sector 3, București, cod 030046, urmând ca factura să vă fie transmisă prin poştă.