A XXIV-a Conferință Națională a Asociației Bibliotecarilor din România – Proces verbal

A XXIV-a Conferință Națională a Asociației Bibliotecarilor din România,

Oradea, 4-6 septembrie 2013

Biblioteca – cercetare, cunoaștere, cultură

 

Proces verbal

A XXIV-a Conferință Națională a Asociației Bibliotecarilor din România s-a desfășurat la Biblioteca Universității din Oradea, în perioada 4-6 septembrie 2013. La această ediție au participat un număr de 336 de bibliotecari și specialiști în informare din țară, dar  și din străinătate, din țări precum S.U.A., Ungaria, Republica Moldova, Thailanda și Serbia. Bibliotecarii români participanți  au fost   din biblioteci naționale, publice, universitare, specializate și școlare.

Evenimentul a fost găzduit de către Biblioteca  Universității din Oradea, deschiderea  și festivitatea de încheiere având loc în Aula  Magna a Universității iar întâlnirile pe secțiuni în cadrul Bibliotecii Universității din Oradea (vezi Programul în continuarea acestui PV).

În cadrul festivității de deschidere au luat cuvântul domnul prof. univ. Mircea Regneală, președinte ABR, Bruce Kleiner, Counselor for Public Affairs al Ambasadei SUA la București, prof.univ.dr. Barat Hajdu Ágnes, vicepreşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor Maghiari (AHL/MKE) Budapesta, Ungaria, prof.univ.dr. Sorin Şipoș, prorector responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţiilor internaţionale, Universitatea din Oradea, Ovidiu Mureșan, viceprimar, prof. Daniel Negrean, inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, prof. Carmen Bodiu, director Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor, Florica Ujoc, şef serviciu Biblioteca Universităţii din Oradea.

Au urmat susținerea lucrărilor  în plen: conf. univ. dr. Elena TÎRZIMAN, director Biblioteca Națională a României  a prezentat lucrarea  “Formare continuă și evaluare în profesiile biblioteconomice. Standardul ocupațional: bibliotecar  cu studii superioare”, dr. Corina APOSTOLEANU, Biblioteca Judeţeană “I.N. Roman” Constanța a susținut lucrarea  “Biblioteca publică într-o nouă eră. Referinţe pentru utilizatorul în mediul virtual”, Claudia BALABAN, director Biblioteca Naţională de Copii din Chişinău –  “Experienţe inedite de promovare a lecturii şi a cărţilor de valoare”, drd. Anarela CHIŞ, Biblioteca Universităţii din Oradea -“Fondul Monica Lovinescu – Virgil Ierunca : de la Paris la Biblioteca Universităţii din Oradea”.

 

 

A urmat, la parterul Bibliotecii Universității din Oradea, lansarea cărții:Cerneală şi suflete. Aspecte ale învăţământului superior orădean 1963-2013″ în prezența autorilor Rozalia BARTA și Cristian CULICIU.

 

Conferința a continuat cu lucrările pe secțiuni, în cadrul cărora, pe parcusul celor două zile, s-au prezentat 69 de lucrări, grupate în 12 secțiuni și au luat cuvântul la dezbateri 164 de bibliotecari.

Tot în prima zi a avut loc și vizita la Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor, organizată de vicepreședintele filialei ABR Bihor, Mariana Trofin.

În  ziua a doua  a Conferinței a avut loc Adunarea Generală a Asociației Bibliotecarilor din România, în cadrul căreia, în afara problemelor de rutină prevăzute prin Statut,  au fost luate următoarele decizii:

–          S-a decis înființarea secțiunii Carte rară, Manuscrise, Conservare, Restaurare, prin reorganizarea mai vechii secțiuni. În funcția de președinte al Secțiunii nou-create a fost votată Petruța Voicu (Biblioteca Națională a României). Problematica Digitizării a trecut la Secțiunea Informatizare care se numește acum  Secțiunea Informatizare și Digitizare.

–           S-a decis trecerea la cotizație de 2 lei pe lună/membru (începând cu anul 2014) pentru o mai bună gestionare a activităților Asociației și pentru acoperirea cheltuielilor de secretariat.

–          Secțiunea  Cultura informației și-a schimbat numele în Accesul Deschis și Cultura Informației pentru a reflecta mai bine schimbările apărute în domeniu și pentru a sublinia importanța deosebită pe care Accesul Deschis îl are în societatea contemporană.

–          înfiinţarea unei noi secţiuni: Cercetare – Metodologie – Proiecte, în funcția de președinte a fost aleasă Tabita Chirița

Tot în ce-a de-a doua zi a Conferinței a avut loc și lansarea Tratatului de biblioteconomie, vol. I, (coord. prof. univ. dr. Mircea Regneală). Tratatul de biblioteconomie a fost prezentat de conf. univ. dr. Elena Tîrziman, director, Biblioteca Națională a României, care  a subliniat importanța acestei lucrări –  primul tratat din domeniul biblioteconomic apărut în spațiul românesc. Au luat cuvântul, pe rând, o parte din autorii care au colaborat la  acest volum.

În cadrul Conferinței Naționale a A.B.R. au avut prezentări și standuri ale unor  firme de prestigiu din domeniul științelor informației precum Elsevier, Romdidac, Qulto, iGroup, Ex-libris.

Ultima zi a conferinței a fost dedicată vizitei de documentare, vizită ce a avut loc la Biblioteca Universității din Debrecen (Ungaria). Bibliotecarii participanți au avut ocazia să viziteze această prestigioasă biblioteca universitară,  care îndeplinește și un rol de bibliotecă națională în Ungaria.

 

Programul conferinței

 

MARŢI, 3 SEPTEMBRIE 2013

 

1200 – 2000 Înscrierea participanţilor – Biblioteca Universităţii din Oradea, str.

Universităţii nr. 1, hol, parter

1800 – 2000 Întrunirea Consiliului de conducere al ABR – Biblioteca Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1, Sala de seminar, etaj IV

 

MIERCURI, 4 SEPTEMBRIE 2013

 

800 – 900 Înscrierea participanţilorUniversitatea din Oradea, str. Universităţii

nr. 1, Aula Magna, hol

900 – 945 Deschiderea Conferinţei. Cuvinte de salut din partea organizatorilor

şi a invitaţilor Universitatea din Oradea, str. Universităţii nr. 1, Aula Magna

 

Invitaţi:

Ä prof.univ.dr. Constantin BUNGĂU,rectorul Universităţii din Oradea

Ä Cristian Vasile Petcu, secretar de stat, Ministerul Culturii

Ä conf.univ.dr. Gabriel Leahu, secretar general, Ministerul Educaţiei Naţionale

Ä Ovidiu MUREŞAN, viceprimar, Primăria Municipiului Oradea

Ä prof. Daniel NEGREAN, inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

Ä Bruce Kleiner, Counselor for Public Affairs al Ambasadei SUA la Bucureşti

Ä Claudia BALABAN, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Ä prof.univ.dr. BARÁT HAJDU Ágnes, vicepreşedinte al Asociaţiei

Bibliotecarilor Maghiari (AHL/MKE) Budapesta, Ungaria

 

945 – 1315 LUCRĂRI ÎN PLEN

Loc de desfăşurare: Universitatea din Oradea, str. Universităţii nr. 1, Aula Magna

 

945 – 1000 conf.univ.dr. Elena TÎRZIMAN, director Biblioteca Naţională a

României – “Formare continuă şi evaluare în profesiile

biblioteconomice. Standardul ocupaţional: bibliotecar cu studii superioare”

1000 – 1015 dr. Corina APOSTOLEANU, Biblioteca Judeţeană “I.N. Roman” Constanţa – “Biblioteca publică într-o nouă eră. Referinţe pentru utilizatorul în mediul virtual

1015 – 1030 Claudia BALABAN, director Biblioteca Naţională de Copii din Chişinău – “Experienţe inedite de promovare a lecturii şi a cărţilor de valoare”

1030 – 1045 Anarela CHIŞ, Biblioteca Universităţii din Oradea – “Fondul Monica                                        Lovinescu – Virgil Ierunca: de la Paris la Biblioteca Universităţii din  Oradea”

 

1045 – 1115 Pauză de cafea

 

1115 – 1130 dr. Robert CORAVU, director Departamentul Publicaţii – Resurse Electronice, S.C. ROMDIDAC S.A. – “Resurse electronice pentru învăţământ şi cercetare”

1130 – 1145 Annelice ŞERBAN, Country representative iGroup – “20 de ani în slujba diseminării informaţiilor ştiinţifice în învăţământ şi cercetare”

1145 – 1200 NÉMETH Ágoston, manager Ex-Lh Kft – “Ex Libris in the libraries in  the year 2013”

1200 – 1215 Editura ELSEVIER – prezentarea produselor firmei

1215 – 1230 Recital la nai, conf.univ.dr. Oana LIANU

1230 – 1315 Acordarea distincţiilor ABR

 

1320 – 1420 Masa de Prânz – Cantina Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1

 

1430 – 1500 Lansare de carte: Rozalia BARTA; Cristian CULICIU – Cerneală şi suflete. Aspecte ale învăţământului superior orădean 1963-2013Biblioteca Universităţii din Oradea, hol, parter

 

 

 

1500 – 1715 LUCRĂRI PE SECŢIUNI (I)

Loc de desfăşurare: Biblioteca Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1

 

SECŢIUNEA – S 11

STATISTICĂ ŞI EVALUARE

Sala de conferinţe, parter

 

Moderator: preşedinte secţiune dr. Ivona OLARIU, Biblioteca Centrală

Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi

Lucrări:

 1. 1. dr. Ivona OLARIU, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi – “Statistici şi indicatori de performanţă în cazul Proiectului Asigurarea accesului electronic naţional la literatura ştiinţifică pentru susţinerea şi promovarea sistemului de cercetare şi educaţie din România
 2. 2. dr. Adriana SZEKELY, Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” Cluj-Napoca – “Evaluarea comportamentului utilizatorilor bibliotecilor universitare prin metoda observaţiei
 3. 3. Catrina CĂLUIAN, Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” Galaţi – “Indicatori de performanţă pentru diverse tipuri de biblioteci”
 4. 4. dr. Maria Carmen Nadia PETRE, Biblioteca Academiei Tehnice Militare Bucureşti – “Aspecte privind eficientizarea bibliotecilor universitare”
 5. 5. Emilia POP, Biblioteca Universităţii din Oradea – “Studiu comparativ privind utilizatorii Bibliotecii Universităţii din Oradea”
 6. 6. Tabita Chiriţă, Biblioteca Naţională a României – “Variabile utilizate în evaluarea cercetărilor în domeniul biblioteconomiei”
 7. 7. Daniela Brîncoveanu, Biblioteca Naţională a României – “CASIDRO – instrument al activităţii metodologice”

 

 

SECŢIUNEA – S 7

LEGISLAŢIE DE BIBLIOTECĂ

ŞI PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ

– Sala de lectură periodice, etaj II

 

Moderator: preşedinte secţiune Luminiţa DANCIU, Biblioteca Universităţii din Petroşani

Tematica: Formarea profesională continuă

Lucrări:

1. Claudia LUNGU, Biblioteca Naţională a României, Forma finală a propunerilor de modificare a Legii bibliotecilor

2. dr. Iuliana-Delia Bălăican,Biblioteca Academiei Române – “Proiectele europene – oportunitate pentru dezvoltarea profesională în domeniul biblioteconomic. Studiu de caz: Proiectul LLP – LDV/PLM/2011/RO/236 – Creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă specializate în relaţia cu publicul tânăr”

3. Alina FIRAN, Casa Corpului Didactic Gorj  – “Perfecționarea profesională prin vizite și stagii de studii (Malaga –  Spania, Dublin – Irlanda)”

 

 

 

 

SECŢIUNEA – S 9

PROFESORI DOCUMENTARIŞTI

Sala de seminar, etaj III

 

Moderator:  preşedinte secţiune Corina-Maria STĂNILĂ, Ministerul Educaţiei

Naţionale

Lucrări:

 1. 1. KISS Lászlo, Liceul Teoretic “Mikes Kelemen”, Sfântu Gheorghe – “Locul lecturii în viaţa adolescenţilor (studiu pe un eşantion de peste 1400 de elevi)”
 2. 2. Marinela RUSU, Colegiul Naţional „Gh. Lazăr” Sibiu – “Revista şcolii – mijloc de motivare a participării elevilor la activităţile din CDI – prezentarea revistei „Laboratorul de idei” a Colegiului Naţional „Gh. Lazăr”  Sibiu”
 3. 3. Corina-Maria STĂNILĂ, consilier proiect “Educaţie pentru informaţie” – “Profesorul documentarist, cadru didactic în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc – misiune şi carieră didactică”
  1. 4. Claudia-Alexandra Marin, student Ştiinţe ale Informării şi Documentării, anul II, Universitatea din Bucureşti – “Rolul IFLA în promovarea biblioteconomiei contemporane”
  2. 5. Ioana-Loredana OPRĂNESCU; Oana HOMESCU, studenţi Ştiinţe ale Informării şi Documentării, anul III, Universitatea din Bucureşti – “Biblioteca în cinematografie”

 

SECŢIUNEA – S 1

ACHIZIŢIE ŞI DEZVOLTAREA COLECŢIILOR

Sala de seminar, etaj IV

 

Moderator: preşedinte secţiune Mioara VONCILĂ, Biblioteca Universităţii

Dunărea de Jos din Galaţi

Lucrări:

 1. 1. Annelice ŞERBAN, Country representative iGroup “E-book development collection”
 2. 2. Nicoleta RAHME, Biblioteca Naţională a României – “Strategii de dezvoltare a colecţiilor în Biblioteca Naţională a României”
 3. 3. Ionela BURZ; Titus BĂDIC, Biblioteca Universităţii din Oradea – “Dezvoltarea colecţiilor la Biblioteca Universităţii din Oradea: metodologii, studii de caz”
 4. 4. Dina PALADI, Biblioteca Naţională a României – “Noutăţi privind aplicarea Legii depozitului legal în România”

 

1500 –  1700 Vizită la Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor, str. Mihai

Eminescu nr. 11 – responsabil Mariana TROFIN, vicepreşedinte                                             ABR Filiala Bihor

 

1715 –  1815 Cină – Cantina Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1

 

 

1900 –  2100 Invitaţie la teatru: Teatrul Regina Maria din Oradea – piesa:

Zbor deasupra unui cuib de cuci“, adaptare de Dale Wasserman

după romanul omonim al lui Ken Kesey; regia artistică: Marius

Oltean

 

 

JOI, 5 SEPTEMBRIE 2013

 

9001210 LUCRĂRI PE SECŢIUNI (II)

Loc de desfăşurare: Biblioteca Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1

 

SECŢIUNEA – S 12

TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ

Sala de conferinţe, parter

 

Moderator: preşedinte secţiune Carmen PESANTEZ, Biblioteca Pedagogică

Naţională “I.C. Petrescu” Bucureşti

Lucrări:

 1. 1. Carmen PESANTEZ, Biblioteca Pedagogică Naţională “I.C. Petrescu” Bucureşti – “Importanţa parteneriatelor pentru dezvoltarea imaginii bibliotecii”
 2. 2. Florentina DOBROGEANU-IPSILANTE, Biblioteca Metropolitană Bucureşti – “Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi formarea bibliotecarilor prin programul Biblionet”
 3. 3. Anca BADEA, Biblioteca Metropolitană Bucureşti – “Educaţia nonformală în biblioteci”
 4. 4. Elena Maria NIŞCOVEANU, Colegiul Tehnic “Remus Răduleţ” Braşov – “Promovarea activităţilor bibliotecii şcolare prin proiecte educaţionale iniţiate de bibliotecarul şcolar”
 5. 5. Ileana CIUBUCĂ, Şcoala Gimnazială nr. 8 Braşov – “Proiectul educaţional Traista cu poveşti, clasa I”
 6. 6. Laura Mihaela ANDREI, profesor documentarist CCD Iaşi – “Proiect educaţional Biblioteca Anului 2012–2013
 7. 7. Andreea BĂLĂNEANU; Andrei STANCU, studenţi Ştiinţe ale Documentării şi Informării, anul II, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti “Carte versus film: Numele trandafirului
 8. 8. Grina Mihaela RAFAILĂ, Muzeul Naţional de Istorie al Municipiului Bucureşti – “Şcoala de la Sf. Sava Bucureşti”
  1. 9. Nicoleta BUTUZA, Colegiul Naţional “Andrei Mureşanu” Bistriţa – “Contează pe educaţie”

10. Veronica BRATU,Liceul Teoretic Buziaş – “Centrul de Documentare şi Informare – promotor al educaţiei nonformale la Buziaş”

 

SECŢIUNEA – S 5

CULTURA INFORMAŢIEI

Sala de lectură periodice, etaj II

 

Moderator: secretar secţiune dr. Robert CORAVU, S.C. ROMDIDAC S.A.

Lucrări:

1. prof.univ.dr. BARÁT HAJDU Ágnes, Asociaţia Bibliotecarilor Maghiari

(AHL/MKE) Budapesta, Ungaria – “Digital open access initiatives in Hungary”

2. dr. Silvia GHINCULOV, Academia de Ştiinţe Economice Chişinău, Republica   Moldova“Cooperarea moldo-româno-norvegiană în dezvoltarea durabilă a serviciilor informaţionale pentru învăţământ şi cercetare”

3. Robertino DUVALMĂ, Biblioteca Academiei Române – “Cultura informaţiei

şi accesul liber la informaţie”

4. dr. Adriana BORUNĂ, Biblioteca Naţională a României – “Proiectul DREAM

(Digital Resources – easy to acces and manage)”

5. dr. Robert CORAVU, S.C. ROMDIDAC S.A. “Transalfabetizarea, un

concept integrator”

6. dr. Victoria FRÂNCU,Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” din Bucureşti

– “Managementul cunoaşterii: de la structurile infodocumentare la crearea de

conţinut web”

7. lector dr. Maria MICLE, Universitatea de Vest din Timişoara Stereotipuri

contemporane despre biblioteci şi bibliotecari în România

 

SECŢIUNEA – S 6

INFORMATIZARE

Sala de seminar, etaj III

 

Moderator: preşedinte secţiune dr. Doina OSTAFE, specialist IT

Lucrări:

 1. 1. dr. Doina OSTAFE, specialist IT – “Prezentare Forum ABR”
 2. 2. Sorina STANCA, Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj-Napoca – “Digitizarea colecţiilor şi Biblioteca Digitală Europeană”
 3. 3. Elena-Graţiela DUVALMĂ, Biblioteca Academiei Române – “De la suportul clasic la cartea electronică – o nouă provocare a societăţii informaţionale”
  1. 4. BODNÁR Róbert, Cultware SRL Cluj-Napoca – “Biblioteci digitale în inima Transilvaniei – Cluj”
  2. 5. Luminiţa GRUIA, Biblioteca Naţională a României – “Bibliotecile româneşti în mediul virtual”
  3. 6. dr. Doina OSTAFE, specialist IT – “Servicii online oferite de biblioteci”

 

 

SECŢIUNEA – S 2

CARTE VECHE, CONSERVARE, RESTAURARE, DIGITIZARE

Sala de seminar, etaj IV

 

Moderator: preşedinte interimar secţiune Petruţa VOICU, Biblioteca Naţională                     a României

Lucrări:

 1. 1. dr. Doina HENDRE BIRO, Biblioteca Naţională a României, filiala Batthyaneum Alba Iulia – “Biblioteca Batthyaneum – spaţiu de cultură şi de cercetare. Funcţiile sale specifice”
 2. 2. Cristina MARINESCU, Biblioteca Naţională a României – “Relevanţa activităţii bibliotecarului de Colecţii Speciale în societatea contemporană”
 3. 3. Petruţa Mihaela VOICU, Biblioteca Naţională a României – “Relocarea unei biblioteci: experienţa Bibliotecii Naţionale a României”
 4. 4. Emilian CORNEANU, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti“Ornamentica Triodionului de la Buzău (1700)”
 5. 5. dr. Roxana DINU, Biblioteca Naţională a României – “Dezvoltarea Bibliotecii Naţionale Digitale”
  1. 6. Mihaela VAZZOLLA, Biblioteca Naţională a României – “Strategii pentru atragerea diverselor categorii de public în biblioteci”
  2. 7. Angela BILCEA, Biblioteca Naţională a României – “Memoria monumentelor şi feţele timpului”
 6. 8. dr. Elena CHIABURU, Biblioteca  Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi – “Consideraţii privitoare la managementul evidenţei patrimoniului mobil: carte veche şi manuscrise”
 7. 9. dr. Vasile DEAC, Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Şincai” Bihor – prezentarea cărţii: “Fauna de insecte din biblioteci, muzee şi arhive

 

1230 – 1330 Prânz – Cantina Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1

 

 

1345 – 1615 LUCRĂRI PE SECŢIUNI (III)

Loc de desfăşurare: Biblioteca Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1

 

SECŢIUNEA – S 4

COMUNICAREA DOCUMENTELOR

ŞI ÎMPRUMUTUL INTERBIBLIOTECAR

Sala de conferinţe, parter

 

Moderator: preşedinte secţiune Camelia BOCA, Biblioteca Centrală Universitară

“Mihai Eminescu” Iaşi

Lucrări:

 1. 1. Camelia BOCA, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi

“Când? Unde? Cum? (întârzieri, pierderi, fidelizare, împrumut interbibliotecar) –

Studii de caz interactive”

 1. 1. dr. Vasile DEAC; Ionela BURZ; Camelia BOCA; Alexandru DEAC –

“Programul de carantină biblioteconomică (internă, regională, naţională şi

internaţională) a documentelor şi locaţiilor de bibliotecă – între moft şi

deziderat profesional”

 1. 2. Emilia POP, Biblioteca Universităţii din Oradea – “Recuperarea publicaţiilor

prin Programul de bibliotecă Liberty3 – conform Legii bibliotecilor: studiu de

caz

 

SECŢIUNEA – S 8

PERIODICE

Sala de lectură periodice, etaj II

 

Moderator: preşedinte secţiune Luminiţa DANIŞ, Biblioteca Centrală

Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi

Lucrări:

 1. 1. Violeta MORARU, Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” Galaţi – “Serialele

electronice: particularităţi ale descrierii”

 1. 2. Rozalia BARTA, Biblioteca Universităţii din Oradea – “Imaginea colecţiilor de afişe în bibliotecile din România. Realităţi şi perspective”
 2. 3. Gabriela JURUBIŢĂ, Universitatea din Bucureşti – “Perspectiva editorilor şi a autorilor privind evaluarea publicaţiilor seriale ştiinţifice româneşti: studiu de caz”
  1. 4. Ioana MITEA, Biblioteca Naţională a României – “Cronica teatrală în presa românească din prima jumătate a secolului al XIX-lea”
  2. 5. Silviu-Constantin NEDELCU, student Ştiinţe ale Informării şi Documentării, anul II, Universitatea din Bucureşti – “Revistele Bisericii Ortodoxe Române în perioada comunistă (1945-1989): aspecte generale”

 

SECŢIUNEA – S 10

REFERINŢE

Sala de seminar, etaj III

 

Modertor: preşedinte secţiune dr. Doru STAN, Biblioteca Universităţii din                                               Piteşti

Lucrări:

 1. 1. dr. Doru STAN, Universitatea din Piteşti – “Serviciile de referinţe şi realităţile

noului mileniu”

 1. 2. Ioana CHICU, Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” Galaţi – “Un potenţial circuit al utilizatorilor străini cu statut de azilant în Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi”
 2. 3. Doina GHIŢĂ; Maria GÂLCĂ, Biblioteca Naţională a României – “Biblioteca OMNIA – poartă de acces la cunoaştere şi dezvoltare culturală la orice vârstă”
 3. 4. Mihai CONSTANTINESCU, masterand Gestionarea Informaţiei în Socieratea Contemporană, anul II, Universitatea din Bucureşti – “Motoare de căutare semantice: perspective de utilizare în biblioteci”

 

 

SECŢIUNEA – S 3

CATALOGARE, CLASIFICARE, INDEXARE

Sala de seminar, etaj IV

 

Moderator:  preşedinte secţiune Olga BEŞCHEA, Biblioteca Centrală

Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi

Tematica: Descrierea bibliografică şi Accesul la resursele bibliografice

Lucrări:

 1. 1. Aurelia MIRCESCU, Biblioteca Naţională a României – “Noutăţi în RDA (Resource Description and Access)”
 2. 2. Olga BEŞCHEA, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi

“Accesul la resursele bibliografice”

 

 

 

Loc de desfăşurare: Universitatea din Oradea, str. Universităţii nr. 1, Aula Magna

 

1620 – 1635 Walter BREM, QULTO – “Servicii non-bibliotecare pe sisteme LIS”

 

1635 1700 Lansare de carte: “Tratat de biblioteconomie: vol. I“; coordonare

generală prof.univ.dr. Mircea REGNEALĂ, preşedintele Asociaţiei

Bibliotecarilor din România; moderator, prof.univ.dr. Doru

Radosav, director general Biblioteca Centrală Universitară “Lucian

Blaga” Cluj-Napoca

 

1700 – 1745 Adunarea Generală a ABR:

 • Raportul Consiliului ABR (2012-2013)
 • Raportul Comisiei de cenzori (septembrie 2012-august 2013)
 • Prezentarea modificărilor în structura secţiunilor profesionale şi planurile de activitate ale secţiunilor şi diviziunilor ABR pentru perioada 2013-2014
 • Închiderea lucrărilor Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, ediţia a XXIV-a

 

1900 –  Cina festivă la Restaurantul Coloseum – precedată de o degustare de vinuri oferită de Asociaţia pentru cultura şi civilizaţia vinuluiMillésime” din Oradea – preşedinte, prof.univ.dr. Dorin POPA – vicepreşedintele Asociaţiei degustătorilor autorizaţi din România

 

VINERI, 6 SEPTEMBRIE 2013

 

900 – 1800 Excursie documentară la Debrecen, Ungaria

É  se vor vizita Biblioteca Naţională şi Biblioteca Universitară, Biserica Mare Reformată, Pădurea Mare de la Debrecen

 

 

EXPOZIŢII

 

 • · Miercuri, 4 septembrie, ora 1450 – Biblioteca Universităţii din Oradea, hol, parter – “Copiii satului românesc“, autori: Constantin-Adrian Dancoglu E.FIAP/b, MSPSA, M.AAFR şi Gheorghe Petrila E.FIAP, MSPSA, E.AAFR
 • Joi, 5 septembrie, ora 900 – Biblioteca Universităţii din Oradea, Sala de conferinţe, parter – “Cartea şi biblioteca – prietenii copiilor“, expoziţie de desene realizate în cadrul proiectului educativ intrajudeţean, coordonator proiect: Mariana TROFIN, Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor, vicepreşedinte ABR – Filiala Bihor
 • · Joi, 5 septembrie, ora 910 – Biblioteca Universităţii din Oradea, Sala de conferinţe, parter – “Cartea – parte din universul copiilor“, compuneri şi desene ale elevilor de la Liceul Reformat “Lorantffy Zsuzsanna” din Oradea, coordonator proiect: prof. Florina TOTH; organizator: Carmen CHIŞ,preşedinte ABR – Filiala Bihor
 • Joi, 5 septembrie, ora 1100 – Biblioteca Universităţii din Oradea, hol, parter – “Universitatea din Oradea – Secvenţe istorice” (expoziţie organizată în cadrul manifestării “50 de ani de Învăţământ Superior Continuu la Oradea 1963-2013“), coordonator: prorector, prof.univ.dr. Sorin Şipoş, organizatori: prof.univ.dr. Mihai Drecin; conf.univ.dr. Ramona Novicov; conf.univ.dr. Gabriel Moisa; prof.univ.dr. Florin Cioban; Florica Ujoc, şef serviciu Biblioteca Universităţii din Oradea
 • Joi, 5 septembrie, ora 1200 – Biblioteca Universităţii din Oradea, Sala de conferinţe, parter – “Cărţile din Fondul Secret al Bibliotecii Universităţii din Oradea“, organizator: Titus BĂDIC, Biblioteca Universităţii din Oradea
 • Joi, 5 septembrie, ora 1515 – Biblioteca Universităţii din Oradea, hol, parter – “Revistele Universităţii din Oradea: 1963-2013“, coordonator: prorector, prof.univ.dr. Sorin Şipoş, organizatori: lect.univ.dr. Cristina DOGOT, director Editura Universităţii din Oradea; Florica UJOC, şef serviciu Biblioteca Universităţii din Oradea

 

STANDURI

 

Loc de desfăşurare: Biblioteca Universităţii din Oradea, hol, parter

 

 • · Inaugurare: miercuri, 4 septembrie, ora 1500 – E-nformation/Prior

Book prezentarea produse firmei

 • Inaugurare: miercuri, 4 septembrie, ora 1530Editura LITERA prezentarea produselor editurii şi înmânarea de pachete de cărţi tuturor participanţilor
 • Inaugurare: miercuri, 4 septembrie, ora 1600 Universitatea din Bucureşti şi Universitatea din Timişoara – oferte de formare profesională
 • Inaugurare: miercuri, 4 septembrie, ora 1630 QULTO prezentarea produse firmei

 

 

OBIECTIVE CULTURALE ORĂDENE

 

În 4 – 5 septembrie pot fi vizitate gratuit, pe baza ecusonului de participare la conferinţă:

Æ  Muzeul Ţării Crişurilor – B-dul Dacia nr. 1-3

Æ  Muzeul Memorial “Iosif  Vulcan” – Str. Iosif Vulcan nr. 16

Æ  Muzeul Memorial “Aurel Lazăr” – Str. Aurel Lazăr nr. 13

Æ  Muzeul Memorial “Ady Endre” – Parcul Traian nr. 1

Æ  Muzeul Militar – Str. Armatei Române nr. 24

Æ  Turnul Primăriei – Piaţa Unirii nr. 1

 

 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE AL CONFERINŢEI

 

 • prof.univ.dr. Constantin BUNGĂU – rectorul Universităţii din Oradea – preşedinte de onoare
 • Carmen CHIŞ – preşedinte ABR, filiala Bihor – preşedinte
 • prof.univ.dr.  Mircea REGNEALĂ – vicepreşedinte
 • Florica UJOC – şef serviciu Biblioteca Universităţii din Oradea – vicepreşedinte
 • Mariana TROFIN – vicepreşedinte ABR, filala Bihor – secretar
 • prof.univ.dr. Sorin ŞIPOŞ – prorector Universitatea din Oradea – membru
 • Anarela CHIŞ – secretar ABR, filala Bihor – membru
 • Emilia POP – şef Birou Comunicarea colecţiilor Biblioteca Universităţii din Oradea – membru
 • Brânduşa DOCA – bibliotecar Biblioteca Universităţii din Oradea – membru
 • Anca POTRE – bibliotecar Şcoala Gimnazială “Floare de Lotus” Sânmartin – membru

 

SPONSORI

 

€ S.C. ROMDIDAC S.A.

€ i GROUP

€ EX LIBRIS

Editura ELSEVIER

QULTO

Editura LITERA

UNISYSTEMS

Editura PRIOR & BOOKS

E-NFORMATION

€ Editura EX PONTO