A XXIII-A CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ A ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA – Proces Verbal

 

A XXIII-A CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ A ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA

Tradiție și inovare

GALAŢI, 29-31 AUGUST 2012

(PROCES VERBAL)

 

 

Sfârşitul lunii august 2012, sfârșitul verii în Galați, a fost unul plin din punct de vedere profesional. Oraşul a fost gazda unui important eveniment în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării – cea de-a XXIII-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, cu tema „BIBLIOTECA – TRADIŢIE ŞI INOVARE”.

Evenimentul a fost găzduit de Universitatea „Dunărea de Jos”, iar deschiderea oficială a avut loc miercuri, 29 august, ora 9:00 în sala de festivităţi a Universității – „Aula Magna”. Lucrările Conferinței s-au desfășurat la Facultatea de Mecanică, Corpul D, parter și etaj.

Personalități din administrația locală și parteneri culturali locali au ținut să întâmpine cu un cuvânt de salut breasla bibliotecarilor români și invitații acesteia: Preacucernicul părinte dr. Lucian Petroaia, care a binecuvântat Conferința în calitate de reprezentant al Eparhiei “Dunărea de Jos”, prof. univ. dr. Nicolae Dobrovici Bacalbaşa, Președintele Consiliului Județean Galați, Ing. Marius Stan, Primarul municipiului Galaţi, prof. univ. dr. Petre Alexe, dr. Valerică-Cătălin Negoiță, directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național Galați, Florin-Costin Pâslaru, secretar la Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor, Teodor Parapiru – scriitor şi Sterian Vicol – poet,  președinte al Filialei Galați a Uniunii Scriitorilor din România.

Tematica abordată a fost de un real interes pentru bibliotecari şi nu numai, motiv pentru care și-au anunţat participarea un număr de persoane: numărul total de participanţi la eveniment a însumat la 296 de persoane, 195 de bibliotecari, reprezentanţi ai tuturor tipurilor de biblioteci din 35 de judeţe ale ţării, 90 de bibliotecari din judeţul şi municipiul Galaţi. specialiști din toate tipurile de biblioteci – naţionale, universitare, municipale, județene, publice, şcolare şi specializate – profesori universitari, precum și alte persoane reprezentând diverse instituţii sau structuri culturale şi info-documentare; 6 invitaţi din străinătate, reprezentanţi ai instituţiilor de profil din Grecia, Danemarca, Ungaria şi Republica Moldova; 5 reprezentanţi ai diferitelor instituţii şi firme de profil din ţară: ROMDIDAC, Softlink Cluj-Napoca, Cultware Cluj-Napoca, Biblioteca Camerei Deputaţilor;

În plenul Conferinței s-au susţinut 8 lucrări care cu maximă audiență: studii, proiecte, prezentări de biblioteci sau programe integrate de bibliotecă ale unor invitați de marcă din țară și străinătate: Two actual tendencies in Danish Public Libraries: Down Loan of Electronic Media and Oral Dissemination of Literature (Book Cafés and at Festivals of Literature), prof. univ. Anders Ørom, Universitatea din Aalborg, Danemarca; Biblioteca publică şi cerinţele UE, prof. univ. dr. Mircea Regneală, Universitatea Bucureşti, președintele ABR; Este ceva în neregulă cu bibliotecile româneşti?!, dr. Octavian Sachelarie, director, Biblioteca Judeţeană ,,Dinicu Golescu” Argeş; Biblioteca digitală locală, un proiect european, Sorina Stanca, director, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj; Colecţii de e-bookuri disponibile pe platforma EBSCOhost, dr. Robert Coravu, director, Departamentul Publicații – Resurse Electronice, S.C. ROMDIDAC SA; Library and beyond: Ex Libris Alma, Németh Ágoston, manager,  Ex-Lh Kft; Qulto – discovering collections: sistem integrat de bibliotecă, Walter Brem, country manager, Cultware SRL, Cluj-Napoca; Bibliotheca RFID Solutions by UniSystems, Thalia Tsalkitzi – division manager, Libraries, Museums, Archives Solutions Enterprise Solutions Business Unit Unisystems SA, Grecia.

Așa cum ne-am obișnuit, asociația profesională condusă cu devotament și dăruire de domnul prof. univ. Mircea Regneală, în urma întrunirii Consiliului de conducere care a avut loc marți, 28 august 2012, a deliberat si a acordat premii şi diplome pentru activitatea unor membri ABR. Premiul „Ioachim Crăciun” pentru biblioteci universitare a fost acordat dnei Gabriela Jurubiţa, preparator universitar la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti; Premiul „Spiru Haret” pentru biblioteci şcolare a fost acordat la două bibliotecare – Ibolya Negoiţă şi Lăcrămioara Onea. Pentru întreaga activitate au fost premiate două foste bibliotecare ale Filialei Galaţi, care au slujit cartea și prietenii ei până la pensionare –  Mia Băraru şi Niculina Niţu.Ca în fiecare an,  un număr de bibliotecari şi profesori documentarişti cu activități remarcabile au primit diplome : Zanfir Ilie, Dorina Bălan, Mioara Voncilă, Violeta Moraru, Catrina Căluian, Lenuţa Ursachi, Ligia Pîslaru, Ligia Caranfil, Policarp Chiţulescu, Mihaela Cristea, Purici Stela, Daniel Nazare, Elena Olariu, Simona Clinciu, Maria Dinu, Maria Drăgoiescu, Vetuţa Ţigăieru, Laura Andrei, Creţu Marcela, Lăcrămioara Andrei, Mariana Crăciun, Viorica Genes, Cornelia Mihai, Gabriela Harea, Liliana Leonte, Carmen Leocadia Pesantes şi Marinela Covaci.

În cadrul diviziunilor au fost susținute  7 lucrări, astfel: la Diviziunea Biblioteci naţionale: Proiectul European – Creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă specializate în relaţia cu publicul tânăr, Ligia Caranfil, bibliotecar, Biblioteca Academiei Române; La Bibliotheque Française ,,Omnia” Craiova son debut jusqua present, Doina Ghiţă, şef serviciu, Biblioteca Naţională a României, Filiala ,,Omnia” Craiova; la Diviziunea Biblioteci universitare: Biblioteci digitale în România, dr. Doina Ostafe, vicepreşedinte ABR, Diviziunea Biblioteci universitare; la Diviziunea Biblioteci şcolare: Dezvoltarea competenţei de comunicare la bibliotecarii şcolari, Valentina Lupu, bibliotecar, CCD Vaslui şi Daniela Argatu, profesor documentarist, CCD Suceava; Servicii şi produse documentare în sprijinul curricumului preuniversitar, dr. Gabriela Baran, Universitatea Bucureşti; la Diviziunea Biblioteci publice: Premisele colaborării între principalele tipuri de biblioteci româneşti, dr. Corina Mihaela Apostoleanu, şef serviciu, Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa; la Diviziunea Biblioteci specializate: Particularităţi ale activităţii bibliotecilor specializate, dr. Valerica Grigore, bibliotecar, IFIN-HH Bucureşti.

La întrunirile celor 13 secţiuni, au fost prezentate 33 de lucrări de un interes deosebit pentru participanți: la Secţiunea Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor: Patrimoniul intelectual al naţiunii: depozitul legal, drd. Dina Palade, bibliotecar, Biblioteca Naţională a României; Carta documentară a colecţiilor Biblioteca Naţională a României, drd. Nicoleta Rahme, şef serviciu, Dezvoltarea colecţiilor, Biblioteca Naţională a României; la Secţiunea Comunicarea documentelor şi împrumutul interbibliotecar: Împrumutul interbibliotecar, un imperativ al prezentului, Elena Zanet, bibliotecar, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi; Împrumutul bibliotecar fără frontiere, prof. Ionela Burz, bibliotecar, Biblioteca Universităţii Oradea; la Secţiunea Informatizare: Avantajele, limitele şi dezvoltările tehnologiei RFID implementate în biblioteci, comparativ cu alte tehnologii de identificare automată, drd. Simona Gheorghe, BCU Bucureşti; Prezentarea produselor firmei Softlink, Csaba Giras, general manager, Softlink; Ex Libris solutions for the small to the biggest, Németh Ágoston, manager, Ex-Lh Kft; Situaţia informatizării bibliotecilor şcolare, dr. Doina Ostafe, preşedinte, Secţiunea Informatizare a ABR, vicepreşedinte ABR, Diviziunea Biblioteci universitare; la Secţiunea Carte rară, manuscrise, digitizare: Măsura sincronizării tehnologice cu Occidentul tiparului braşovean de secol XVI, drd. Emilian Corneanu, Universitatea „Transilvania” Braşov; Comori bibliofile în biblioteci româneşti, masteranzi Diana Petre, Mihai Constantinescu, Loredana Oprănescu, Universitatea Bucureşti; la Secţiunea Statistică şi evaluare: Propunerea unui model de introducere a conceptului Balanced Scorecard într-o bibliotecă universitară din România, dr. Ivona Olariu, şef serviciu, BCU Iaşi; la Secţiunea Catalogare, clasificare, indexare: Zona 0 – Zona formei conţinutului şi a tipului de suport, Catrina Căluian, bibliotecar, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi; la Secţiunea Cultura informaţiei: Tutoriale de cultura informaţiei, Lenuţa Ursachi, bibliotecar, Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi; Ce înseamnă plagiat, dr. Robert Coravu, redactor-şef, Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării; Cultura informaţiei, disciplină obligatorie în învăţământul superior: propunere a fişei disciplinei, prof. univ. dr. ing. Angela Repanovici, Universitatea „Transilvania” Braşov; Abilităţi de cultura informaţiei dobândite în perioada studiilor universitare: valorificarea lor la elaborarea lucrării de licenţă,  Duvalmă Robertino, Biblioteca Academiei Române; Cultura informaţiei: modelul finlandez, drd. Raluca Man, Biblioteca Naţionala a României; la Secţiunea Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională: Legi noi care privesc activitatea bibliotecarului, Daniela Argatu, profesor documentarist, Casa Corpului Didactic Suceava; la Secţiunea Tehnici pedagogice în bibliotecă: Trofeul dascălilor, Ileana Ciubucă, bibliotecar, Casa Corpului Didactic Braşov; Biblioteca de altădată: lingvişti şi filologi bibliotecari, drd. Elena Deju, Focşani; Bistriţa-Besançon: regiuni europene pentru tineri eco-europeni activi, Nicoleta Butuza, bibliotecar,  Colegiul Naţional ,,A. Mureşanu” Bistriţa; Biblioteca Metropolitană Bucureşti, tradiţie şi inovare: Centrul Cultural Octavian Goga, drd. Florentina Dobrogeanu-Ipsilante, şef birou, Biblioteca Metropolitană Bucureşti; la Secţiunea Periodice: Corespondenţa ISBD – FRBR pentru seriale, Violeta Moraru, şef serviciu, Dezvoltarea, evidenţa şi prelucrarea colecţiilor, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi; Procesul de peer-review în evaluarea publicaţiilor seriale ştiinţifice, drd. Gabriela Jurubiţă, BCU Bucureşti; Afişul: importanţă, tradiţie, viitor, Rozalia Barta, bibliotecar,  prof. Călina Maghiar, Biblioteca Universităţii Oradea; la Secţiunea Referinţe: Aspecte practice ale serviciilor de referinţe în bibliotecile contemporane, dr. Doru Stan, şef, Referinţe bibliografice, Biblioteca Universităţii din Piteşti; Serviciile de referinţă în Biblioteca 2.0, Mihai Constantinescu,  masterand, Universitatea Bucureşti; la Secţiunea Prezervare, conservare, restaurare: Prezervarea digitală: tipologie, obiective, beneficii, drd. Roxana Dinu, BCU Bucureşti; Cercetări privind agenţii nocivi identificaţi în mediile de bibliotecă şi riscurile prezenţei acestora în colecţii, dr. ing. Vasile A. Deac, cercetător ştiinţific în conservarea documentelor de bibliotecă, prof. Ionela Burz, ing. Alexandru Deac, Biblioteca Judeţeană ,,Gheorghe Şincai” Oradea; la Secţiunea Profesori documentarişti: CDI în noul context educaţional, Corina Maria Stănilă, profesor metodist, Casa Corpului Didactic Sibiu; CDI – laboratorul de idei, Marinela Tatiana Rusu, bibliotecar şcolar, Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” Sibiu; Identitate şi imagine în comunitate, Ibolya Negoiţă, profesor documentarist, Colegiul Economic Mangalia; CDI – oază de lectură şi cultură, Maria Popa, bibliotecar şcolar, responsabil CDI, Cisnădie.

Lucrările Conferinței s-au încheiat joi, ora 16:30, în Sala de festivităţi a Universității – „Aula Magna”, cu prezentarea Raportului cu privire la activitatea Consiliului ABR  în perioada sept.2011- iulie 2012,  de către preşedintele ABR, prof. Mircea Regneală și a Raportului trezorierului (septembrie 2011-august 2012), întocmit de dna Lăcrămioara Blascioc.A fost citit apoi Raportul comisie de cenzori. Supuse aprobării Adunării generale, cele trei Rapoarte au fost votate în unanimitate. S-a hotărât ca în vederea definitivării Planului de  activități al ABR fiecare diviziune și secțiune să transmită în cel mai scurt timp Secretariatului ABR programul de activități pentru perioada următoare. De asemenea s-au comunicat noii presedinti alesi ai Sectiunii de carte rara, manuscrise ,digitizare în persoana Dr. Policar Chițulescu și Sectiunii de prezervare, conservare, restaurare in persoana dr. Aurelian Popescu.

Ca şi în anii anteriori, seara penultimei zile a Conferinţei s-a finalizat cu cina festivă, care a reprezentat un cadru prielnic pentru cei prezenţi de a lega sau reîntregi prietenii şi de a împleti utilul profesiei cu plăcutul socializării. Începând cu ora 18:00, s-a plecat în croazieră pe Dunăre, pe vaporul „Moldova”, într-un ambient select, în acordurile muzicii inspirat aleasă de către DJ-ul Florin Migireanu, prezentator la Radio Galaţi. Surpriza serii a constat în prezenţa solistei Minodora Dediş, câstigătoare a Premiului I la interpretare – Trofeul  Mamaia – în 2008, care a încântat auditoriul cu melodii pe toate gusturile. Un tort deosebit, purtând imprimat afişul Conferinţei, însoţit de ritmurile tradiţionalului ,,La mulţi ani!”, a încheiat plăcut seara.

Ultima zi a fost dedicată vizitelor organizate, obiectivele vizate fiind: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi, Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, Casa Colecţiilor Galaţi şi Complexul Muzeal de Știinţe ale Naturii Galaţi.

Nimic nu poate fi mai mulţumitor pentru organizatorii unui eveniment de o asemenea anvergură, decât cuvintele deosebite adresate după încheierea lucrărilor de participanți. Iată ce spunea într-un mesaj doamna Maria Colătău, bibliotecar şcolar, Filiala Buzău: «Când  vara nu se poate decide să  plece, iar toamna nu se poate hotărî să vină, am fost oaspeţii d-voastră, noi, bibliotecarii… participanţi la  Conferinţa Naţională a A.B.R  29-31 august.

Ne-aţi  primit  în palatele  cărţilor de la d-voastră  în care  predomină noul, îmbinat armonios  cu vechiul, care îi dă un anume mister.

Bogaţia acestor palate este dată de colecţiile existente, după cum am aflat, dar şi de nobleţea oamenilor deosebiţi, care şi-au dedicat viaţa profesiei de bibliotecar.

Ne-aţi dăruit simbolic o undă a Dunării să o ducem cu noi acasă, dar mai ales ne-aţi dăruit  multă preţuire, iar noi v-am lăsat  în  Dunăre, ca semn al mulţumirii, o lacrimă.

Am venit, am văzut şi  am învăţat, am avut multe de învăţat de la d-voastră. Energia pozitivă primită  la această Conferinţă ne va fi de folos în munca nostră de slujitori ai cărţii.

Mulţumim din suflet doamnelor bibliotecare de la Biblioteca  Judeţeană ,,V.A.Urechia” şi de la Biblioteca Universităţii  ,,Dunărea de Jos”!

Mii de mulţumiri domnului profesor Zanfir Ilie, Director al Bibliotecii Judeţene ,,V.A. Urechia“!

Domnului prof. univ. dr.  Mircea Regneală, preşedintele A.B.R, mulţumirile noastre !»

 

Dorina Bălan,

Preşedinte al Filialei Galaţi a ABR,