2015 Proces verbal Informatizare-digitizare_Iasi

Proces-verbal al Secțiunii Informatizare-digitizare

9 septembrie 2015, Iași

 

Lucrările Secțiunii informatizare digitizare a ABR s-a desfășurat în data de 9 mai 2015, Deschiderea lucrărilor a fost făcută de Doina Ostafe, președintele Secțiunii Informatizare a ABR.

Au fost prezentate lucrările:

  • Rodica Avasiloaie (Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Președintele Secțiunii Biblioteci Universitare ABRM) – Evoluția informatizării bibliotecilor universitare din Republica Moldova
  • Felix Florin Floca (Biblioteca Centrală Universitară ,,Lucian Blaga” Cluj-Napoca) – Particularități și provocări profesionale în cadrul proiectului de digitizare al materialelor culturale de patrimoniu „MCVR”
  • Marinela Covaci (Biblioteca Națională a României) – Proiecte de digitizare în lucru la Biblioteca Națională a României
  • Diana Ghiorghieș (Cultware SRL) – Qulto România – Soluții RFID pentru biblioteci

Doina Ostafe a prezentat succint activitatea din cei patru ani a Secțiunii, a precizat că toate PV-urile lucrărilor/întâlnirilor de lucru ale Secțiunii și materialele create precum și prezentările susținute la aceste întâlniri de lucru se găsesc pe site-ul ABR, la adresa:

(https://abr-new.bitfabrum.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=33&Itemid=21&lang=ro )

S-a menționat, de asemenea, că există un fișier cu informații despre situația informatizării bibliotecilor din țară, la care bibliotecile ar trebui să contribuie prin actualizarea informațiilor despre ele.

Apoi s-a trecut la propuneri pentru președintele Secțiunii. Marinela Covaci a propus-o în continuare pe Doina Ostafe, dar aceasta a refuzat.

Larisa Bîrzu a propus-o pe Marinela Covaci, de la Biblioteca Națională a României. Propunerea a fost supusă la vot și în unanimitate a fost aleasă Marinela Covaci. Ca secretar a fost aleasă Larisa Bîrzu – Biblioteca Academiei-Filiala Iasi.

9 septembrie 2015,                                                                    Dr. ing. Doina Ostafe

Iași