2015 Proces verbal Informatizare-digitizare

Lucrările secțiunii Informatizare-digitizare, 6-7 mai 2015, București

Proces-verbal

Întâlnirea de lucru a Secțiunii Informatizare a ABR s-a desfășurat în zilele de 6 -7 mai 2014, împreună cu Secțiunea de Catalogare, gazdă fiind Biblioteca Națională a României.  Lucrările secțiunilor reunite ale ABR (Informatizare și Catalogare) s-au bucurat de o largă participare, reunind un număr de 63 informaticieni și bibliotecari de la Biblioteca Națională a României, biblioteci centrale universitare, biblioteci universitare, biblioteci județene și reprezentați ai IME.

I. Lucrările comune 6.05.2015

Deschiderea lucrărilor a fost făcută de dna. dr. ing. Doina Ostafe, președintele Secțiunii Informatizare a ABR. În cuvântul de deschidere a lucrărilor secțiunilor reunite, dna. Doina Ostafe a mulțumit reprezentanților Bibliotecii Națională a României pentru găzduire și a transmis salutul Domnului Președinte al ABR, prof. dr. Mircea Regneală.

Doamna Claudia Șerbănuță, director general al Bibliotecii Naționale a României, a adresat un cuvânt de bun venit participanților și a urat succes desfășurării lucrărilor .

Moderatorul întâlnirii de lucru, dna. Doina Ostafe, a adus la cunoștința participanților:

– tema propusă spre dezbatere, și anume, Catalogul Național Partajat

– programul desfășurării  activității în cele două zile alocate acestei întruniri

Au fost prezentate și supuse dezbaterii:

1. Catalog Național Partajat, Dr. ing. Doina Ostafe

S-au prezentat soluțiile posibile de realizare a CNP – centralizat sau distribuit, avantajele si dezavantajele oferite de fiecare alternativă în parte.

De asemenea, au fost prezentate și analizate etapele realizării CNP: uniformizarea activității de catalogare, adoptarea standardelor UNICODE și utilizarea setului de caractere românești, adaptarea standardelor de transliterare, crearea tabelelor de conversie între formate, realizarea corespondenței UNIMARC-MARC21.

Au fost amintite exemplele de CNP virtuale: ROLiNeST, NEBIS (Elveția), HBZ (Germania) realizate cu ALEPH și MetaLib precum și BIBLIO.ro (România), SIBIMOL (R.Moldova) realizate cu TinRead.

ROLiNeST – Primul Catalog virtual colectiv în știință și tehnică realizat în România în 2005 este funcțional și este utilizat de catalogatorii din țară. El conține biblioteci cu diverse sisteme de bibliotecă și biblioteci digitale utilizând protocoale Z39.50 sau OAI. Prin catalogul virtual, bibliotecile componente, utilizând clientul local din sistemul propriu, pot face copierea unei înregistrări regăsite în bibliotecile din ROLiNeST, în baza de date bibliografică locală. ROLiNeST, pe lângă funcția de catalog virtual colectiv este și un portal care permite căutarea federativă în resurse eterogene: de la cataloagele unor biblioteci la baze de date sau reviste electronice. Portalul ROLiNeST se bazează pe MetaLib, aplicație de tip metasearch a firmei ExLibris, care partajează baze de date bibliografice distribuite aflate pe servere conectate la Internet prin RoEduNet.

Anul trecut s-a schimbat serverul găzduit de UPB și a fost făcut upgrade la ultima versiune de MetaLib.

S-a concluzionat că realizarea CNP înseamnă o decizie politică comună, indiferent de ministere, colaborarea bibliotecilor implicate, decizii, contracte de colaborare cu bibliotecile precum și crearea echipei de lucru.

Doina Ostafe a solicitat d-lui Marinescu să facă o prezentare a biblio.ro, care este un catalog colectiv al bibliotecilor ce utilizează TinRead și care este mai puțin cunoscut de cei prezenți.

2. BIBLIO.ro, Dan Marinescu – Director IME România

Dl. Dan Marinescu a făcut o prezentare foarte succintă și incompletă a catalogul colectiv numit Catalogul Colectiv al Bibliotecilor din România – biblio.ro precizând că acesta este un punct de acces unitar la întreaga informația bibliografică disponibilă în bibliotecile afiliate și este găzduit pe serverul IME. Aderarea la biblio.ro nu presupune plata unei taxe, doar completarea unui formular de adeziune. Singura condiție este ca bibliotecile solicitante să dețină un sistem integrat de bibliotecă (nu neapărat TinREAD). S-a dat exemplul Bibliotecii Județene Sibiu care are Liberty, dar nu a funcționat. Apoi, dl. Marian Arapu (de la IME) a început prezentarea sistemului TinRead, dar pentru că subiectul întâlnirii era CNP și nu analiza sistemului TinRead sau compararea acestuia cu alte sisteme s-a cerut să revenim la subiectul în discuție.

Dna. Carmen Diaconescu (BCU Iași) a insistat asupra diferenței dintre ROLiNeST și BIBLIO.ro și a solicitat informații referitoare la disponibilitatea exemplarului și conectare la interfața nativă.

Dna. Olimpia Curta, director adj. BCU Cluj propune să facem o comparație să vedem care este soluția mai viabilă din punct de vedere informatic (ROLINEST sau BIBLIO.ro). De asemenea, de ce nu, bibliotecile pot fi integrate în mai multe cataloage colective.

Apoi a împărtășit din problemele ce au decurs din exportul bazelor de date ale BCU Cluj în EBSCO și  OCLC.

Pentru a face deduplicarea descrierilor în cataloagele colective trebuie stabilite reguli și un nucleu de câmpuri pentru fiecare format. De aceea, solicită Secțiunii de catalogare machete pe diverse formate, o structură minimă de câmpuri pe care informaticienii să le parametrizeze pentru detectarea duplicatelor. Aceste câmpuri obligatorii trebuie să fie stabilite de catalogatori. pentru fiecare tip de document. Aduce în discuție necesitatea introducerii tezaurului (LIVES) la care se lucrează într-o bază de date de autorități. Prezintă soluția adoptată la BCU Cluj pentru fișier de autoritate cu termeni în mai multe limbi și problemele ce au apărut. La BNR s-ar putea adopta soluția tezaurului multilingv care este o soluție posibilă în Aleph.

3. Catalog colectiv partajat – modele, ing.Marinela Covaci, Biblioteca Națională a României

Dna. ing. Marinela Covaci prezintă în lucrarea sa modele posibile de  Catalog partajat, cerințe de constituire, protocoale adoptate, să întrunească funcții de tip discovery and delivery. Aduce în discuție tipul de catalog colectiv virtual (cu motor  de metasearch) și catalog colectiv fizic, creat și organizat prin catalogare partajată, avantaje și dezavantaje. Prezintă o schemă hibridă.

Dl. Dan Matei accentuează necesitatea existenței unui Catalog partajat pentru toată lumea, inclusiv pentru muzee și biblioteci comunale și vorbește despre un proiect Culturalia, pe care l-a realizat și propus spre aprobare. Succint ne-a informat că se dorește un catalog centralizat și o bibliotecă digitală națională, software ce ar urma să fie dezvoltat, care să se bazeze pe object oriented nu pe MARC și care să suporte varietatea de obiecte de muzeu, diferite entități contextuale, să fie bun pentru orice bibliotecă, muzeu, oricine să poată să contribuie la descrieri de la autori la editori etc.

Dna. Tabita Chiriță (Biblioteca Națională) întreabă dacă tot ce înseamnă descriere va putea fi portat în FRBR) și daca propunerea/proiectul propus de dl. Dan Matei este un portal.

Dl. Dan Matei susține necesitatea constituirii unei agenții naționale care să administreze Catalogul național partajat centralizat, să verifice și să valideze datele. Ideea nu a fost împărtășită de ceilalți colegi și s-au adus contraargumente. Exemplul dat de Dan Matei, a fost OCLC un proiect început prin anii 70. OCLC este un model de catalog centralizat în care ori se face periodic upload (precum procedează acum BCU Cluj), ori catalogatori autorizați au acces în OCLC, lucrând direct în interfața acestuia, ulterior făcând download în catalogul sistemului propriu, deci se lucrează în două sisteme. NU este soluția unui soft unic la nivel național în care lucrează toată lumea.

La momentul actual, partajarea activității prin catalogare distribuită este soluția care ne-ar putea ajuta să avem cât mai rapid cât mai multe documente descrise la care să oferim acces utilizatorilor.

Dna. Olimpia Curta  cere lămuriri referitor la regulile/convențiile de descriere pe nivele în cazul nivelului de descriere “copil” și descrie problemele apărute la exportul în OCLC sau Ebsco

Dna. Curta ridică problema depozitelor instituționale deținute de unele instituții.

Dna. Tabita Chiriță insistă asupra elaborării unui ghid de catalogare util în catalogarea partajat. La acest ghid lucrează Secțiunea de Catalogare de câțiva ani prin voluntariat unor colegi din bibliotecile din țară.

II. Lucrări pe secțiuni separat

În continuare cele două secțiuni s-au întrunit separat.

La secțiunea de Informatizare și biblioteci digitale au participat informaticienii din biblioteci și s-au discutat aspecte referitoare la partajarea descrierilor, la importul de înregistrări, au fost prezentate mai multe soluții tehnice și etapele de lucru posibile.

Pornind de la funcțiile și resursele de informare ale Bibliotecii Naționale soluția propusă pentru ca  toată producția românească de documente să fi acoperită precum și alte documente care intră în bibliotecile din țară este ca:

a. Biblioteca  Națională și bibliotecile deținătoare de DL (toate acestea au același sistem aleph) să partajeze activitatea de catalogare a DL

b. Pentru DL-ul local, bibliotecile județene vor furniza periodic, BNR aceste documente în fișiere în format UNIMARC

c. Pentru cărțile și periodicele străine se vor solicita de către BNR, la sf. anului fișierele în format UNIMARC.

d. integrarea BNR în ROLiNeST va mări șansele de regăsire a informației autohtone

S-a continuat separat, în dimineața de 7.05.2015. Au fost prezenți și Dan Matei (Institutul Național al Patrimoniului) și Dan Marinescu (IME).

Carmen Deaconescu și Lumința Gruia au testat, făcând căutări, biblio.ro și au ajuns la concluzia că nu este un catalog virtual, în timp real, deoarece numărul rezultatelor aceleiași căutări prin biblio.ro și respectiv prin interfața nativă a unei biblioteci (cu TinRead) diferă, de asemenea nu este accesul în timp real la situația exemplarelor (împrumutate sau nu). La fel, s-a testat căutarea în biblioteci conectate prin Z39.50 și nu a funcționat.

  1. Au urmat lucrări comune cu Secțiunea de Catalogare Indexare 7.05.2015.

Secțiunea catalogare a stabilit, pe tipuri de documente, corespondența câmpurilor UNIMARC-MARC 21.

S-au solicitat și elementele comune utilizate în procesul de deduplicare din ROLINEST sau alt catalog virtual colectiv.

Dna. Doina Ostafe informează audiența cu privire la soluțiile propuse la Secțiune de Informatizare.

Se concluzionează cu privire la CNP:

–  Se poate merge mai departe pe o soluție hibridă, cu ceea ce există acum, în vederea constituirii Catalogului Național Partajat:

–  Partajarea DL, de care s-a vorbit mai sus

–  S-a propus testarea integrării unei biblioteci din biblio.ro cu TinRead în ROLiNeST și invers

–  S-a propus (Dan Marinescu) să pună în biblio.ro documentele DL din Bibliotecile Județene pentru a fi mai ușor importante de BNR.

–  În cazul în care testele arată că bibliotecile județene sunt integrabile într-un catalog virtual colectiv bazat pe Metalib, BNR va putea configura acest catalog virtual național, în portalul propriu (Metalib-ul existent la BNR) incluzând și bibliotecile județene.

ROLiNeST ar putea furniza în continuare acces la catalogul colectiv al bibliotecilor universitare și de cercetare precum și ca portal în știință și tehnologie, dezvoltând partea de acces la resursele electronice produse de universități, la cele abonate (ANELIS +) sau la cele open source, necesare cercetării și procesului de învățământ academic, pe lângă catalogul colectiv al bibliotecilor universitare și de cercetare.

Dna. Tabită Chiriță face o informare cu privire la LIVES, anunțând că până la sfârșitul anului se speră ca validarea termenilor să fie gata.

Dna. Doina Ostafe concluzionează că un proiect de viitor și ultramodern pentru catalog național partajat ar fi o soluție bazată pe tehnologie cloud, o nouă generație de software care include partajarea în toate modulele utilizate în biblioteci, nu doar catalogarea ci și achiziția, circulația etc.

Se va elabora și transmite un material cu soluțiile propuse în cadrul lucrărilor.

Toate documentele vor fi publicate pe site-ul ABR.{jcomments on}

Dr. ing Doina Ostafe

Președinte Secțiune Informatizare Digitizare