2014 PV INFO Cluj

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Proces verbal al lucrărilor Secțiunii de Informatizare

Cluj Napoca 2014

 

La lucrările Secțiunii de Informatizare au fost prezenți 48 de participanți.

În cadrul lucrărilor au fost prezentate următoarele comunicări:

 1. Elena Mircea, Biblioteca Academiei Române, Departamentul Bibliografia Națională – Agenda Digitală Europeană – Strategii europene TIC pentru cultură/pentru biblioteci.
 2. Ágoston Berger, Qulto Europeana Connection Kit – a new open source toolkit to export cultural data to the Europeana portal.
 3. Lucia Hosu, BCU „Lucian Blaga” – Biblioteca Digitală a BCU Cluj: evoluție și provocări.
 4. Robert Bodnar, Agnes Brem, BCU „Lucian Blaga” – Creșterea vizibilității colecțiilor cu noile funcționalități Dspace.
 5. Dr. Maria Aldea, UBB / BCU „Lucian Blaga” Un proiect finalizat: digitalizarea Lexiconului de la Buda (1825).
 6. Voichiţa Dragomir, BCU „Carol I” – Web 3.0.
 7. Dr. Doina Ostafe Web-ul datelor în biblioteci.
 8. Sven Carlson, Director of Partner Business at Bibliotheca – Bibliotheca Solutions.
 9. Constantin Emanuel Ivan, Universitatea București Stocarea, regăsirea și folosirea informației.
 10. István Udvardy, Qulto – RFID systems in Libraries.
 11. Áron Bustya, Qulto – Discovery Service in Qulto OPAC 3.0.

Deși au fost anunțate mai multe comunicări în program, din lipsă de timp, comunicările nesusținute au fost reprogramate în alte secțiuni.

Pe parcursul lucrărilor au fost ridicate o serie de probleme privind lipsa coordonării, la nivel național, în ceea ce privește digitizarea, crearea de biblioteci digitale, colaborarea la Europeana și dificultățile întâmpinate în acest sens și datorită inexistenței vreunui sprijin din partea agregatorului național desemnat.

De asemenea, s-au purtat discuții despre stadiul realizării catalogului național partajat, a tezaurului național și s-au propus o serie de soluții precum: utilizarea infrastructurii existente (ALEPH, Metalib) în Biblioteca Națională pentru a începe coagularea catalogului național colectiv, respectiv utilizarea modulului Fișierelor de autoritate din ALEPH, pentru a continua activitatea la tezaur.

Au fost subliniate (Monica Lazăr) dificultățile specialiștilor din diverse biblioteci de a lucra la acest tezaur, în timpul liber și benevol, în condițiile în care conducătorii bibliotecilor se confruntă cu lipsa de personal specializat care ar putea fi degrevat de alte sarcini, pentru a lucra la asemenea proiecte.

Olimpia Curta a propus unificarea eforturilor pentru a face proiecte comune cu fonduri europene, pentru realizarea unor obiective de importanță națională (catalog național, tezaur, fișier de autoritate pentru persoane fizice, biblioteca digitală națională…).

Pentru a crea cadrul propice de realizare a acestor instrumente de interes național (catalogul național, tezaurul național, biblioteca digitală națională,) s-a propus trimiterea de solicitări de sprijin ( din partea ABR la propunerea Secțiunii Informatizare și a celei de Catalogare, eventual și din partea ANBPR ) către ministerele Culturii și Educației pentru a face toate demersurile necesare ca aceste instrumente să poată fi realizate cât mai curând, prin cooperarea tuturor specialiștilor din bibliotecile cu Depozit Legal precum și din alte biblioteci din țară.

Doina Ostafe

Președinte Secțiune Informatizare