2007 PV Conf. Brașov

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Proces Verbal,

încheiat azi 19.09.2007 privind

desfăşurarea activităţilor în cadrul

Secţiunii INFORMATIZARE

Doamna Doina OSTAFE, preşedinta secţiunii a prezentat ordinea de zi, conform metodologiei primită de la conducerea ABR:

1. Prezentarea generală a produselor informatice ale firmei Ex Libris – furnizoare de sisteme informatice de bibliotecă:

a. Prezentarea structurii firmei

b. Prezentarea clienţilor firmei ExLibris


2. Prezentarea lucrării Implementarea modulului de achiziţii la BCU Cluj folosind ALEPH 500 – Angela ABRUDAN, Cristina POPA, Andreea Salagean, Anamaria Mara

3. Doina Ostafe (BCU Eugen Todoran) a făcut o prezentare a stadiului actual al ROLiNeST, a noutăţilor în noua versiune de METALIB.

ROLiNeST este o unealtă de căutare în resurse eterogene de informare de la cataloagele unor biblioteci la baze de date sau reviste electronice. Accesul la aceste resurse este oferit de abonamentele şi condiţiile în care s-au făcut aceste abonamente de către fiecare instituţie şi nu de către ROLiNeST, acesta fiind doar mijlocul prin care se caută în resurse.

S-a prezentat ce conţine ROLiNeST:

 • Cataloagele unor biblioteci româneşti sau străine
 • Baze de date ştiinţifice (de ex. ProQuest)
 • Reviste electronice
 • ROMDOC.

S-a lucrat (Doina Ostafe împreună cu reprezentantul ExLKH Zoltan Vanadai) la parametrizarea ROLiNeST, după upgrade-ul la MetaLib 4, creându-se o serie de noi categorii şi subcategorii. Sunt create categoriile: Biblioteci, Baze de date, toate. Pentru categoria biblioteci s-au creat subcategoriile: Biblioteci în România, Biblioteci în Europa, Biblioteci în America şi toate bibliotecile.

Pentru categoria de baze de date s-au creat subcategoriile:

 • Biblioteconomie
 • Economie/Business
 • Educaţie
 • Literatură
 • Inginerie
 • Medicină
 • Ştiinţe
 • Socio-umane
 • EBSCO
 • ProQuest
 • Toate.

S-a prezentat, apoi, SFX-ul şi serviciile pe care le poate oferi, noua facilitate full text, care permite saltul direct la full text, atunci când acesta este disponibil printr-unul din furnizorii la care există abonament. S-a avut în vedere şi cazul în care full textul unui document este oferit de 2 aggregator, utilizatorul va alege pe cel care este licenţiat în biblioteca sa.

S-au pus în discuţie cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească o bibliotecă pentru a se integra în sistemul ROLINEST:

 • un soft performant de bibliotecă care permite catalogare sau cel puţin export în format MARC şi acceptă standardele Z39.50, http, XML
 • să aibă o bază de date bibliografică consistentă (minim 10.000 înregistrări) în format MARC sau convertibilă în MARC
 • să achiziţioneze şi să instaleze clientul Z39.50
 • să plătească o taxă de configurare firmei ExLibris(ExLkh)

S-au pus în discuţie şi următoarele două puncte:

 • să plătească o taxă de conectare (ROLINEST)
 • abonament anual de exploatare ROLINEST.

Ultimele două puncte se referă la plăţi ce au fost propuse ca posibile, care trebuie discutate, stabilite împreună cu forurile competente şi stipulate în contracte de colaborare între biblioteci şi instituţia care administrează ROLINEST.

S-au evidenţiat costurile curente ale sistemului:

 • administrare MetaLib şi SFX
 • întreţinere software
 • administrare şi întreţinere server Metalib.

S-au prezentat perspectivele de dezvoltare a portalului ROLiNeST:

 • conectarea de noi cataloage, ale altor biblioteci din ţară, în catalogul virtual
 • dezvoltarea sistemului prin conectarea de noi resurse electronice on line
 • integrarea cu alte proiecte.
 • introducerea de documente digitale româneşti, din bibliotecile partenere sau alte surse
 • dezvoltarea unui serviciu ILL.

Se vor face modificări în interfaţa MetaLib şi în lista resurselor electronice abonate în ţară se va actualiza ghidul de utilizare al ROLiNeST şi va fi disponibil on line.

Se va realiza un ghid de informatizare a bibliotecilor mici şi o listă cu baze de date de softuri gratuite.

4. Alegerea conducerii secţiunii

Au fost alese în Comitetul permanent următoarele persoane:

Doina OSTAFE

Voichiţa DRAGOMIR

Gabriela MAILAT

Carmen DIACONESCU

Olimpia CURTA

Angela ABRUDAN

Luminiţa GRUIA

Măriuca STANCIU

Sergiu OBREJA

Carmen PREDESCU

Din Comitetul permanent a fost aleasă doamna Doina OSTAFE – preşedinta secţiunii Informatizare şi doamna Gabriela MAILAT – secretar.

 

5. Propuneri de activități pentru 2007-2008

 • Întocmirea unui caiet de sarcini privind achiziţia de echipamente informatice şi softuri de bibliotecă având în vedere faptul că licitaţiile trebuie să se desfăşoare conform cerinţelor internaţionale.
 • O informare asupra avantajelor şi dezavantajelor utilizării sistemului de securizare Radio-frequency identification RFID.
 • Proiect de digitizare în scopul integrării într-un program naţional de digitizare.
 • Chestionar privind situaţia informatizării bibliotecilor.
 • Continuarea parametrizătii ROLINEST

Preşedinte secţiune Informatizare,                                      Secretar,

Doina OSTAFE                                                                     Gabriela MAILAT