2007 PV Secțiune Info Bucuresti

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Proces verbal

În data de 12.06.2007 a avut loc întrunirea Secţiunii de informatizare a ABIR (A.B.R.), la Universitatea Politehnica Bucureşti.

Întâlnirea a avut ca scop prezentarea stadiului actual al portalului ROLiNeST, continuarea parametrizării acestuia, discutarea celorlalte puncte din planul de activităţi al secţiunii, aşa cum s-a propus la Conferinţa Naţională a A.B.I.R. din Septembrie 2006, de la Timişoara: realizarea unui ghid pentru utilizatori şi a unui ghid de integrare în ROLiNeST.

 

Au fost invitaţi

 

 • Dir. contract cercetare NUSDOC prof. Univ. Doina Banciu
 • Consilier MECT   Carmen Bitir Istrate
 • Preşedinte CNB, preşedinte divizie Biblioteci universitare ABR, Dir. Angela Repanovici

 

şi colegi din următoarele instituţii:

a. participante la catalogul virtual:

 

 • UPB care erau şi gazde: colegii din Biblioteca Politehnica Bucureşti, prof. Valentin Pleşu  – CTTIP  Marius Bercaru, Ştefan Soriga
 • BCU Bucureşti –  Dir.adj. Voichiţa Dragomir, Alina Franţiuc
 • BCU Cluj-Napoca – Dir.adj. Olimpia Curta
 • BCU Iaşi –  Şef serv. Carmen Diaconecu
 • Bib. Academiei  Române Bucureşti – Şef serv.  Măriuca Stanciu
 • IFIN-HH Bucureşti – Şef serv. Valerica Grigore
 • Biblioteca Univ. Politehnica Timişoara – Dir. Erica Oteştean0075
 • Bib. Judeţeană Mureş – Dir.

b. potenţiale participante care şi-au exprimat interesul de integrare în ROLiNeST:

 

 • Bib. Univ. Transilvania Braşov – Şef serv. Gabriela Mailat
 • Biblioteca Naţională a României, Bucureşti – Dir.  Elena Târziman, Şef. serv. Luminiţa Gruia, şef serv. Tabita Chiriţă
 • Biblioteca Universităţii “LUCIAN BLAGA” Sibiu – Dir. Rodica Volovici
 • Biblioteca UMF Cluj Napoca – Dir. Ioana Robu

 

Au participat:

 • Prof. Valentin Pleşu  – CTTIP – Universitatea Politehnica Bucureşti
 • Informatician Marius Bercaru – Univ. Politehnica Bucureşti
 • Drd. Doina Ostafe –  dir. adj. BCU Timişoara
 • Dr. Olimpia Curta –  dir. adj. BCU Cluj-Napoca
 • Carmen Diaconecu – şef Oficiu de calcul, BCU Iaşi
 • Măriuca Stanciu – şef  Serv. Informatizare, Bib. Academiei Bucureşti
 • Valerica Grigore – IFIN-HH Bucureşti
 • Georgeta Stanciu – Bib. Centrală –UPB
 • Mihai Ciupină – Bib. Judeţeană Mureş
 • Dacia-Cristina Statie – INID Bucureşti
 • Nicolae Ovidiu Alexandrescu – Bib. Acad. Bucureşti
 • Flori Dumitrescu – Bib. Acad.  Bucureşti
 • Gabriela Mailat – Bib. Univ. Transilvania Braşov
 • Luminiţa Gruia – Biblioteca Naţională a României, Bucureşti.

 

Întâlnirea a avut două părţi, un workshop şi o sesiune de lucru.

12.06.2007

I. 9-12:00 Workshop

 

1. Prezentare ROLINEST

 • Ce cuprinde
 • Prezentare noua interfaţă, categorii
 • Prezentare resurse electronice
 • Teste practice

2. Prezentare SFX, lista RE, lista rev. electronice de rez. in SFX,
3. Prezentare imagini, full text
4. Import descrieri bib. in clientul BCUT de ALEPH

În cadrul workshop-ului s-a început cu sublinierea faptului că portalul ROLiNeST este un pas înainte în căutarea informaţiei, este o realizare importantă  ce trebuie continuată cu alte proiecte prin care să fie dezvoltat şi cu care să conecteze şi să se  completeze.

Ca sugestie pentru continuarea proiectului ROLiNeST, dl. Prof. Pleşu Valentin a prezentat pachetele de informaţii ale programelor Planul National de CDI 2007-2013 — PN-II (ANCS) www.mct.ro, necesitatea înscrierii în registrul RPC. S-a subliniat că de interes sunt programele de capacităţi şi parteneriate. (http://www.mct.ro/ancs_web/index.php?action=view&idcat=228&PHPSESSID=f63cea29c1caad468abcec9abdab6a23)

Doina Ostafe (BCU Eugen Todoran) a făcut o prezentare a stadiului actual al ROLiNeST, a noutăţilor în noua versiune de METALIB.

S-a precizat de la început că ROLiNeST este o unealtă de căutare în resurse eterogene de informare de la cataloagele unor biblioteci la baze de date sau reviste electronice. Accesul la aceste resurse este oferit de abonamentele şi condiţiile în care s-au făcut aceste abonamente de către fiecare instituţie şi nu de către ROLiNeST, acesta fiind doar mijlocul prin care se caută în resurse.

S-a prezentat ce conţine ROLiNeST:

 

 • Cataloagele unor biblioteci româneşti sau străine
 • Baze de date ştiinţifice (de ex. ProQuest)
 • Reviste electronice
 • ROMDOC.

 

În săptămânile ce a precedat întrunirea, împreună cu reprezentanţii ExLKH (Zoltan Vanadai)  s-a lucrat voluntar (Doina Ostafe) la parametrizarea ROLiNeST, după upgrade-ul la MetaLib 4  creându-se o serie de noi categorii şi subcategorii. Sunt create categoriile: Biblioteci, Baze de date, toate. Pentru categoria biblioteci s-au creat subcategoriile: Biblioteci în România, Biblioteci în Europa, Biblioteci în America şi toate bibliotecile.

Pentru categoria de baze de date s-au creat subcategoriile:

 • Biblioteconomie
 • Economie/Business
 • Educaţie
 • Literatură
 • Inginerie
 • Medicină
 • Ştiinţe
 • Socio-umane
 • EBSCO
 • ProQuest
 • Toate.

S-a prezentat, apoi, SFX-ul şi serviciile pe care le poate oferi, noua facilitate full text, care permite saltul direct la full text, atunci când acesta este disponibil printr-unul din furnizorii la care există abonament. S-a avut în vedere şi cazul în care full textul unui document este oferit de 2 aggregator, utilizatorul va alege pe cel care este licenţiat în biblioteca sa.

Catalogul virtual colectiv românesc în ştiinţă şi tehnologie, în prezent, este compus din cataloagele bibliotecilor:

 • BCU „Carol I Bucureşti
 • BCU Eugen Todoran Timişoara
 • BCU Lucian Blaga Cluj-Napoca
 • BCU Mihail Eminescu Iaşi
 • Bib. Univ. Politehnica Bucureşti
 • Bib. Univ. Politehnica Timişoara
 • Bib. Univ. Tehnică Cluj-Napoca
 • Biblioteca Academiei Române Bucureşti
 • Biblioteca IFIN-HH
 • Biblioteca INID
 • Biblioteca Judeţeana Mureş,   filiala TELEKI-BOLYAI
 • Biblioteca Naţională a României (test)

Participanţii la catalogul virtual prezintă diferite caracteristici:

 • sistemele sursă – ALEPH500 versiunea 16.2, ALEPH330,  ALPHINO, VUBIS – Geac Advanced
 • formatul bibliografic – UNIMARC, USMARC
 • seturile de caractere: UNICODE UTF8, respectiv iso-8859-2

ROLINEST este utilizat pentru a importa (copia) înregistrări, dintr-un catalog din reţea, în baza de date bibliografică proprie.

S-au testat, practic,  online asemenea importuri din catalogul BCU Bucureşti (VUBIS), Poli Bucureşti (MARC21).

S-au pus în discuţie cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească o bibliotecă pentru a se integra în sistemul ROLINEST:

 • un soft performant de bibliotecă care permite catalogare sau cel puţin export în format MARC şi acceptă standardele Z39.50, http, XML
 • să aibă o bază de date bibliografică consistentă (minim 10.000 înregistrări) în format MARC sau convertibilă în  MARC
 • să achiziţioneze şi să instalaze clientul Z39.50
 • să plătească o taxă de configurare firmei ExLibris(ExLkh)

S-au pus în discuţie şi următoarele două puncte:

 • să plătească o taxă de conectare (ROLINEST)
 • abonament anual de exploatare ROLINEST.

Ultimele două puncte se referă la plăţi ce au fost propuse ca posibile si care trebuie discutate, stabilite împreună cu forurile competente şi stipulate în contracte de colaborare între biblioteci şi instituţia care administrează ROLINEST.

S-au evidenţiat costurile curente ale sistemului:

 

 • administrare MetaLib şi SFX
 • întreţinere software
 • administrare şi întreţinere server Metalib.

 

Toate aceste costuri au fost suportate de la încheierea Contractului de cercetare NUSIDOC de către  CTTIP – Universitatea Politehnica Bucureşti.

S-au prezentat perspectivele de dezvoltare a portalului ROLiNeST:

 

 • Conectarea de noi cataloage, ale altor biblioteci din ţară, în catalogul virtual
 • dezvoltarea sistemului prin conectarea  de noi resurse electronice on line
 • Integrarea cu alte proiecte.
 • Introducerea de documente digitale româneşti, din bibliotecile partenere sau alte surse
 • Dezvoltarea unui serviciu ILL.

 

S-a convenit ca până la 1.07.2007 să se facă propuneri de creare de noi categorii şi subcategorii de informare, de integrare a unor noi resurse, în aceste categorii.

S-a propus schimbarea portului serverului METALIB din 8331 în 80, pentru a evita restricţionarea accesului din diferite reţele.

După ce se fac toate modificările dorite în interfaţa MetaLib şi în lista resurselor electronice abonate în ţară se va actualiza ghidul de utilizare al ROLiNeST şi va fi disponibil on line tuturor potenţialilor utilizatori.

II. Sesiune de lucru.

Marţi 12.06.2007

12:00 – 22:00

Au participat specialiştii IT angrenaţi în configurarea şi parametrizarea METALIB, SFX pe tot parcursul derulării contractului de cercetare NUSIDOC şi ulterior:

 • Drd. Doina Ostafe –  dir. adj. B.C.U. Timişoara
 • Dr. Olimpia Curta –  dir. adj. B.C.U. Cluj-Napoca
 • Carmen Diaconecu – şef Oficiu de calcul, BCU Iaşi
 • Informatician Marius Bercaru – Univ. Politehnica Bucureşti
 • Zoltan Vadnai ExLkh (cu care a exista un schimb permanent de mesaje prin email)

S-au testat unele opţiuni şi s-au transmis erorile firmei ExLkh (probleme cu link-urile la full text în cazul documentelor electronice din cataloagele bibliotecilor; afişarea eronată a exemplarelor pentru titluri aflate în mai multe biblioteci).

S-au modificat categorii şi subcategorii, prin adăugarea de noi resurse şi reorganizarea lor.

S-au re-ordonat seturile  rapide de căutare şi s-a modificat conţinutul unora dintre ele.

S-au verificat accesările la cataloagele bibliotecilor româneşti şi s-au făcut modificări la descrierea acestora, acolo unde a fost cazul (link-ul la IFIN).

Miercuri 13.06.2007

Participanţi:

 • Drd. Doina Ostafe –  dir. adj. B.C.U. Timişoara
 • Lector Ştefan Soriga – Univ. Politehnica Bucureşti
 • Informatician Marius Bercaru – Univ. Politehnica Bucureşti
 • Zoltan Vadnai ExLkh (cu care a continuat schimbul de mesaje prin email)

S-au modificat unele texte, mesaje din fişierele www_const.rum,  www_heading.rum. S-a trecut (Ştefan Soriga,  Zoltan Vadnai ) accesul pe portul 80, astfel că nu vor mai fi probleme de acces datorită unor porturi închise, în diverse site-uri. Acum se poate accesa portalul la adresa http://aleph.edu.ro

S-a făcut backup-ul la serverul MetaLib, s-au reconvertit fişierele în setul de caractere UTF8 pentru a elimina problemele de afişare a caracterelor româneşti.

A avut loc o întâlnire cu reprezentantul firmei ExLkh, Agoston Nemet, la care au participat Prof. Valentin Pleşu  – CTTIP Bucureşti, Doina Ostafe –  BCU Timişoara.

S-au pus în discuţie cerinţele de dezvoltarea ale MetaLib în perspectiva extinderii utilizării acestuia, pentru a trece de la faza de cercetare la cea de exploatare a sistemului RoLiNeST de cât mai mulţi utilizatori.  S-au evidenţiat ca necesare în perspectivă:

 

 • achiziţia de instanţe suplimentare (cel puţin 5-6)
 • achiziţia de licenţe (pentru 50.000FTE)
 • plata creării de  MetaIndex-uri (pe câteva domenii importante)
 • abonament la Central KnowledgeBase

 

 

Preşedinta Secţiunii de Informatizare

Ing. drd. Doina Ostafe