2% pentru ABR

Asociația Bibliotecarilor din România (ABR) a fost creată, în urmă cu 24 de ani, pentru a veni în sprijinul bibliotecarilor români. De-a lungul anilor au fost desfășurate o multitudine de activități menite să redea bibliotecarilor prestigiul pe care  trebuie să-l aibă în cultura românească. Au fost organizate cursuri de calificare pentru studii postliceale și postuniversitare, precum și  cursuri de perfecționare pe diferite nivele  și activități, s-au ținut conferințe având ca invitați  bibliotecari străini, s-au întreprins acțiuni legislative care să vină în sprijinul profesiei etc. Toate acestea au presupus  efort și dăruire din partea unor colegi ai noștri care au crezut și cred în misiunea noastră, dar și efort financiar din partea asociației. Pe de altă parte, taxa de membru redusă la numai 1,5 lei pe lună a fost stabilită în ideea  ca toți bibliotecarii să se înscrie în ABR și să ia parte la manifestările profesionale organizate de asociație. Din păcate, costurile din ce în ce mai mari cerute de  redactarea și editarea de publicații, organizarea de manifestări profesionale sau  întreținerea secretariatului fac ca resursele ABR  să se reducă an de an. Una din modalitățile de sporire a bugetului ABR ar putea fi orientarea pentru asociație a 2% din impozit, așa cum unii dintre colegi o fac deja. Dacă toți membrii ABR  ar face acest lucru, s-ar aduna sume importante care ne-ar permite să vă finanțăm participarea la Conferinţa Națională a ABR sau la alte forme de perfecționare profesională. De aceea, vă rog să vă faceți puțin timp și să completați unul din formularele privind orientarea sumei de 2% din impozit către ABR.

Aveți în Anexă două formulare, Formularul 230 care este  pentru cei care au venituri doar din salariu și  Formularul 200 care este pentru cei care au venituri și din alte surse, împreună cu Instrucțiunile de completare. La întâlnirile lunare ale bibliotecarilor școlari din fiecare județ, de exemplu,  s-ar putea completa aceste formulare. Președinții de filiale sunt rugați să sprijine această acțiune, transmițând către toți bibliotecarii din filială aceste formulare cu rugămintea să le completeze și să le depună. Filiala cu cei mai mulți membri care orientează 2% din impozit spre ABR va fi distinsă cu un premiu la Conferința Națională a ABR.

În numele Consiliului de conducere vă mulțumesc pentru înțelegere și sprijin.

 

Cu deosebită considerație,

Președinte ABR

Prof.univ.dr. Mircea Regneală

Formularul 200

Formularul 230