2% pentru ABR

Stimaţi colegi,

Conform legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, fiecare contribuabil, poate direcţiona 2 % din impozitul său pe venit către o organizaţie nonprofit, cum este şi Asociaţia Bibliotecarilor din România.

Programul 2% permite fiecărui contribuabil, persoană fizică, de a decide modul de cheltuire a unei părţi din impozitul plătit statului. Este dreptul dumneavoastră să decideţi modul în care va fi cheltuită o parte din impozitul pe care îl plătiţi. În cazul în care nu decideţi să direcţionaţi această sumă către o organizaţie, ea va fi vărsată la bugetul de stat.

Aveţi aşadar posibilitatea de a decide ce se va întâmpla cu o parte din impozitul dumneavoastră.

CUM SE PROCEDEAZĂ DACĂ AŢI HOTĂRÂT SĂ DIRECŢIONAŢI 2% DIN IMPOZIT CĂTRE ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA?

Datele de identificare ale asociaţiei sunt urmatoarele:

Denumire entitate nonprofit: Asociaţia Bibliotecarilor din România
Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit: 10211897
Cont bancar (IBAN): RO02RNCB0090000508350001 – BCR Lipscani

1. Completaţi Declaraţia 230  “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual“. La “Susţinerea unei entităţi nonprofit”, folosiţi datele de identificare ale ABR de mai sus. La menţiunea “Suma” nu este necesară completarea, organul fiscal va calcula şi vira suma admisă, potrivit legii.

Declaraţia se poate obţine de aici: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_230_2012.pdf

Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.